Zmiany w statusie rzecznika

04 lutego 2010

Konsultacje społeczne dot. wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla rzeczników konsumentów.

           W ostatnich dniach Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwróciła się z prośbą do rzeczników konsumentów o ustosunkowanie się w kwestii wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla rzeczników konsumentów.

           Jak wynika z pisma Pani Prezes (pismo poniżej) stosowne komentarze oraz odpowiedzi na wyszczególnione w piśmie pytania należy przesyłać w terminie 2 miesięcy od daty jego doręczenia. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Katarzyna Kaczmarska z Wydziału Strategii i Analiz Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK, tel. 22 55-60-476, adres e-mail: katarzyna.kaczmarska@uokik.gov.pl.

           Na marginesie podnosimy, iż Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów jest gorącym orędownikiem wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla rzeczników. Na naszej stronie internetowej możecie Państwo zapoznać się nie tylko z proponowanymi w tym zakresie rozwiązaniami prawnymi, ale także ze stosowną ofertą takiego ubezpieczenia. Rownież możecie Państwo zapoznać się z innymi postulatami zmierzającymi nie tylko do polepszenia ochrony praw konsumentów, ale także do polepszenia warunków pracy rzeczników (vide: komunikat z 21 października 2010 oraz w zakładce "Sprawozdania, stanowiska i zmiany w przepisach/Zmiany w statusie rzecznika" można zapoznać sie z wszystkimi postulatami Stowarzyszenia, także w zakresie ubezpieczenia OC).

Załącznik:
Pismo dot. konsultacji w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla rzeczników konsumentów.

15 października 2010

OC dla rzeczników.

            Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiamy propozycję dotyczącą warunków ubezpieczenia OC rzeczników. Jak już wcześniej informowaliśmy w Polityce Konsumenckiej na lata 2010 - 2013 znajdują się treści związane z wprowadzeniem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników konsumentów, za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności podejmowanych w związku z realizacją ustawowych obowiązków (ubezpieczenie O.C.). Wprowadzenie takiego ubezpieczenia jest jednym z postulatów dotyczących zmian w statusie rzecznika głoszonych przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów (w zakładce "Stanowiska i zmiany w przepisach/Zmiany w statusie rzecznika" można zapoznać sie z wszystkimi postulatami Stowarzyszenia, także w zakresie ubezpieczenia OC).

            Zdaniem zarówno UOKiK jak i Stowarzyszenia, ubezpieczenie OC rzeczników powinno przyczynić się do wzmocnienia ich pozycji, a tym samym do zwiększenia ilości spraw prowadzonych przez rzeczników w sądach powszechnych w imieniu konsumentów. Takie rozwiązanie może przyczynić się również do zabezpieczenia praw majątkowych konsumentów, jednocześnie ułatwiając rzecznikom wykonywanie ich obowiązków. Rozwiązanie to będzie również pełniło funkcję ochronną majątku jednostek samorządu terytorialnego, w ramach których działają rzecznicy.

            Poniżej możecie państwo zapoznać się z propozycją skierowaną do naszego Stowarzyszenia przez jednego z ubezpieczycieli. Prosimy Państwa opinie na ten temat (w formie elektronicznej) do końca października br.

Oferta ubezpieczenia
OWU ubezpieczenia

4 czerwca 2010

Czas na zmiany?

           W lutym br na naszej stronie internetowej zapytaliśmy czy rzecznik konsumentów powinien mieć swoje Biuro i budżet? Czy winien mieć gwarancje zatrudnienia i pewność, że nie zostanie zwolniony z pracy pod byle pretekstem? Czy powinien stale zwiększać wachlarz swoich uprawnień i kompetencji?

           Te i inne pytania spowodowały dyskusję w naszym środowisku, która miejscami zmieniała się wręcz w apel o poprawę warunków zatrudnienia i płacy oraz zmianę obowiązujących przepisów i realny wpływ na to co sie wokół nas dzieje.

           Mając na uwadze aktualny status rzecznika konsumentów, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów ponownie zaprasza rzeczników do dyskusji na te i inne tematy oraz na temat roli rzecznika w systemie ochrony konsumentów.

           Przedstawiamy Państwu zebrane w formie projektu zmian do ustaw Wasze sugestie zgłaszane na spotkaniach w Tarnowie, dwukrotnie w Gorlicach, Kartuzach, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz przekazywane podczas mniej formalnych rozmów. Propozycje te były także przedmiotem dyskusji podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 15 maja 2010 r. i spotkaly sie z aprobatą uczestnikow spotkania.

           Prosimy zatem o Wasze przemyślenia na ten temat wraz z ewentualnymi propozycjami rozwiązań (mile widziane są już przygotowane propozycje legislacyjne), które proszę przesyłać e-mailem na adres Stowarzyszenia (rzecznicy@konsumentów.eu) do 14 czerwca br. Termin ten jest ostateczny.

           Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do współpracy.

Propozycja zmian w statusie rzecznika i innych przepisów

3 lutego 2010

Qvo vadis rzeczniku?

            Czy rzecznik powinien mieć swoje Biuro i budżet? Czy winien mieć gwarancje zatrudnienia i pewność, że nie zostanie zwolniony z pracy pod byle pretekstem? Czy powinien stale zwiększać wachlarz swoich uprawnień i kompetencji? Te i inne pytania są wynikiem dyskusji naszego środowiska. Są niejednokrotnie przejawem zwątpienia i krzykiem o poprawę zatrudnienia.
            Mając na uwadze aktualny status rzecznika konsumentów, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów ponownie zaprasza rzeczników do dyskusji nt: statusu rzecznika i jego roli w systemie ochrony konsumentów.
            Prosimy, aby Wasze przemyślenia na ten temat wraz z ewentualnymi propozycjami rozwiązań (mile widziane są już przygotowane propozycje legislacyjne) przesyłać e-mailem na adres Stowarzyszenia do 15 lutego br. Termin ten jest ostateczny.

            Dotychczasowe sugestie i rozmowy, w szczególności te prowadzone podczas warsztatów w Gorlicach i Kartuzach przyczyniły się do powstania projektu zmian legislacyjnych w zakresie statusu rzecznika. Powstały już projekt (po ewentualnym uwzględnieniu sugestii przesłanych w terminie jak wyżej) zostanie w najbliższym czasie umieszczony na stronie internetowej celem przeprowadzenia z rzecznikami konsultacji i następnie rozpoczęcia ścieżki legislacyjnej. Termin konsultacji ze względu na ważkość tematu będzie krótki.

            Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do współpracy.
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka