Szkolenia dla Rzeczników

25 wrzesień 2019

Rzecznik konsumentów w postępowaniu przed sądem po reformie procesu sądowego

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów, pt. „Rzecznik konsumentów w postępowaniu przed sądem po reformie procesu sądowego”, które poprowadzi Pan mec. Mariusz Trela w dniach 24-25.10.2019 r. w Tarnowie.

Nadto szkolenie będzie połączone z warsztatami nt.: „Działania samoregulacyjne ZPF na rynku usług finansowych jako narzędzie ochrony konsumenta” - prowadzonymi przez przedstawicieli ZPF oraz warsztatami nt. „Wehikuł czasu, warsztaty z relacji rzecznik – konsument senior”. Szczegóły w ramowym programie szkolenia.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany godzin harmonogramu szkolenia.

Lista miejsc ograniczona. Szczegóły na formularzu.

Ramowy program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy

04 października 2017

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów - członkowie Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na trzydniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów, będących członkami Stowarzyszenia, pt. „Prawo cywilne - zobowiązania” połączone z warsztatami z zakresu m.in. klauzul niedozwolonych w umowach o sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego, które poprowadzi prof. fr. hab. Marcin Trzebiatowski adiunkt Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W warsztatach uczestniczyć będą także przedstawiciele niektórych przedsiębiorstw skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany godzin harmonogramu szkolenia.

Termin: 25-27.10.2017 r.

Miejsce: Hotel Glorietta, Aleja Słoneczna 7, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Cel: Podczas szkolenia zostaną omówione zasadnicze kwestie z zakresu Prawa cywilnego - zobowiązania. Szkolenie połączone jest z warsztatami z zakresu m.in. klauzul niedozwolonych w umowach o sprzedaż energii elektrycznej, paliwa gazowego i usług telekomunikacyjnych.

Forma: wykład, warsztaty oraz dyskusja.

Sposób zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy proszę wysyłać na adres email: rzecznicy@konsumentow.eu do dnia 10 października 2017 r.
Lista miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają rzecznicy konsumentów będący członkami stowarzyszenia oraz nie posiadający zaległości w składkach członkowskich. O zakwalifikowaniu udziału w szkoleniu decydują organizatorzy.

Koszt szkolenia: 100,00 zł brutto. Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, a także koszty noclegu z 25/26.10.2017 i 26/27.10.2017 r. (nocleg w Hotelu Glorietta lub Energetyk – w zależności od ilości i kolejności zgłoszeń) oraz wyżywienie (kolacja 1 dnia, śniadanie, obiad i kolacja 2 dnia oraz śniadanie 3 dnia). O miejscu zakwaterowania uczestnika organizatorzy poinformują e-mailem na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Członkowie Stowarzyszenia, którzy nie będą brali udziału w szkoleniu, a zechcą wziąć udział w uroczystej kolacji w dniu 26.10.2017 r. prosimy o kontakt z organizatorami.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

18 kwietnia 2017

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Uprzejmie informuję, że dwudniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów pt. "Prawo cywilne część II - kodeks cywilny księga druga oraz zarys prawa spadkowego", które miało odbyć się w Tarnowie w dniach 20-21 kwietnia 2017r. zostało z przyczyn niezalenych od organizatorów odwołane.

05 kwietnia 2017

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów pt. „Prawo cywilne część II - kodeks cywilny księga druga oraz zarys prawa spadkowego które poprowadzi Prof. Marcin Trzebiatowski adiunkt Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany godzin harmonogramu szkolenia. Lista miejsc ograniczona. Pierwszeństwo maja osoby uczestniczące w pierwszej części szkolenia.

Termin szkolenia: 20-21 kwietnia 2017 r.

Miejsce szkolenia: Hotel Kantoria, ul. Piłsudskiego 28 A, 33 - 100 Tarnów

Cel: Podczas szkoleń zostaną omówione zasadnicze kwestie z zakresu Prawa cywilnego, księga druga, regulujące kwestie własności i innych praw rzeczowe oraz zarys prawa spadkowego. Jest to drugie spotkanie z cyklu trzech przewidzianych szkoleń dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów. Uczestnicy szkolenia po każdej z edycji, otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Szczegóły w załączanej informacji i formularzu zgłoszeniowym.

Krzysztof Podgórski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz
Zaproszenie

22 listopada 2016

Przedłużono termin składania zgłoszeń na szkolenie w dniach 8-9.12.2016 r.

Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze miejsca na dwudniowe szkolenie organizowane w Tarnowie przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów w dniach 8-9.12.2016 r. dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów nt. Prawo cywilne część I - kodeks cywilny księga pierwsza, które poprowadzi Prof. Marcin Trzebiatowski adiunkt Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Jak zaznaczono wcześniej Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów przewiduje ponadto prezentację konsumenckiego portalu edukacyjnego.

Zgłoszenia proszę dokonywać na formularzu zgłoszeniowy podanym we wiadomości z dnia 14.11.2016 r.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 25.11.2016 r. godz. 14.00.
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres email: rzecznicy@konsumentow.eu.

02 października 2016

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty, pt. "Rzecznik konsumentów w postępowaniu sądowym", które poprowadzi Pan Mariusz Trela, adwokat. Warsztaty odbędą się w dniach 13-14 października 2016 r. w Hotelu Skala Biała Podlaska, ul. Artyleryjska 1, 21-500 Biała Podlaska.
Opłata za udział w warsztatach wynosi 480,00 zł.
Organizator zastrzega możliwość odwołania warsztatów. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia do 5 października 2016 r.

Szczegóły w załączonym formularzu zgłoszenia.

Pozdrawiam
Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz zgłoszeniowy
Program

5 stycznia 2016

Szanowni Państwo powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów!

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów w imieniu własnym jak i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, serdecznie zaprasza do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w dniach 10-11 marca 2016 r. w Katowicach, pn: "Ochrona konsumenta na rynku usług".

Przedmiotem konferencji będą tematy dotyczące usług remontowych i budowlanych, usług w zakresie dostarczania mediów, w tym energii elektrycznej, usług finansowych, usług telekomunikacyjnych i usług turystycznych.

Celem konferencji jest omówienie istotnych problemów w zakresie ochrony konsumentów na rynku usług oraz wskazania teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie tę ochronę podnieść, a także zainicjowanie współpracy różnych środowisk na rzecz ochrony interesów konsumentów, tj. świata nauki, biznesu i praktyków.

Konferencja ma za zadanie integrować rynek konsumencki, dlatego już dziś, swój udział zapowiedzieli zarówno przedstawiciele nauki, regulatorów (UOKIK, KNF, URE), jak i rzecznicy konsumentów oraz przedsiębiorcy. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania różnych stanowisk w zakresie możliwości skutecznej ochrony konsumentów.

Mamy nadzieję, że Państwa udział w tym wydarzeniu będzie możliwy.

Szczegóły dotyczące kosztów uczestnictwa w zgłoszeniu.


Z poważaniem

Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

     Agenda
     Formularz zgłoszeniowy

21 września 2015

Informacja

Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby które zgłosiły się na szkolenie do Zamościa w dniach 24-25.09.2015 r. zostały na nie zakwalifikowane.
Do zobaczenia.

21 sierpnia 2015

Szkolenie w Zamościu

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie pt. „Rękojmia ze szczególnym uwzględnieniem usług z elementami prawa procesowego”, które poprowadzi Pan dr Michał Wyrwiński, adwokat, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 24-25 września 2015 r. w Zamościu, ul. Grecka 6 – Hotel Renesans.

Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu dla członków Stowarzyszenia wynosi 400,00 zł, dla pozostałych rzeczników (w tym członków Stowarzyszenie z nieuregulowanymi składkami członkowskimi) 500,00 zł.

Szkolenie będzie także dobrą okazją do wymiany pomiędzy rzecznikami poglądów w sprawach dotyczących konsumentów na rynku usług.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 04.09.2015 r. Szczegóły w załączonym formularzu zgłoszenia.

Pozdrawiam Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

     Program szkolenia
     Formularz zgłoszenia

20 stycznia 2015

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie pt. „Prawa i obowiązki uczestników rynku telekomunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach konsumenta”, które poprowadzą przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W szkoleniu zapowiedziała także udział Pani Renata Piwowarska, Dyrektor Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 26-27 lutego 2015 r. w Iwoniczu-Zdróju w Hotelu Glorietta, Al. Słoneczna 7.

W szkoleniu wezmą udział również przedstawiciele niektórych operatorów telekomunikacyjnych, co będzie dobrą okazją do wymiany poglądów w sprawach dotyczących konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych.

Szczegóły w załączonym programie i formularzu zgłoszenia.

     Program szkolenia
     Formularz zgłoszenia

10 wrzeœnia 2014

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty pn. "Zobowiązania cywilnoprawne w obrocie konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.", które poprowadzi mec. Mariusz Trela.

Termin szkolenia: 2-3 października 2014 r.

Miejsce szkolenia: Tarnów, Hotel Kantoria, ul. Piłsudskiego 28A.

Cel: Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. kwestie z zakresu Prawa Cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z umów sprzedaży, dzieła, robót budowlanych oraz tematyki odszkodowawczej. W szczególności zostanie nałożony nacisk na zagadnienia wynikające z nowych regulacji prawnych dotyczących sprzedaży z udziałem konsumentów z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.

Forma: warsztaty, dyskusja.

Sposób zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy proszę wysyłać faxem na nr tel: 014 621 61 33, do dnia 18 września 2014 r.

Koszt szkolenia: 300,00 zł. dla członków Stowarzyszenia (warunek opłacone składki członkowskie) oraz 400,00 zł. dla pozostałych uczestników (w tym członków stowarzyszenia, którzy nie mają uregulowanych płatności składek). Cena szkolenia obejmuje koszt noclegu w pokojach dwu i trzy osobowych oraz wyżywienie. Zakwaterowanie w pokojach dokonuje organizator. Liczba miejsc ograniczona. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez noclegu. Szczegóły na formularzu zgłoszenia.

Zapraszamy

K. Podgórski

     Formularz zgłoszenia Tarnów 2014
     Program szkolenia Tarnów 2014

24 kwietnia 2014

Poprawiony druk szkolenia w Zakopanym.

W związku z pomyłką na druku szkolenia w Zakopanym w dniach 8-9 maja 2014 r. (w nazwie) poniżej przekazujemy chętnym prawidłowy druk zgłoszenia.

K. Podgórski

     FORMULARZ ZGŁOSZENIA sprzedaż konsumencka 2014

24 kwietnia 2014

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów zaprasza na szkolenie dotyczące sprzedaży konsumenckiej z elementami sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, które odbędzie się w dniach 8-9 maja 2014 r. w pensjonacie Jasny Pałac ul. Tetmajera 24, Zakopane.

Koszt uczestnictwa wynosi 300,00 zł dla członków Stowarzyszenia i 450,00 dla pozostałych osób.

Zgłoszenia proszę wysyłać wypełniając załączony formularz zgłoszeniowy na adres Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów ul. Goldhammera 3, 33-100 Tranów, faksem na nr 14 621 61 33 do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00

Cena szkolenia obejmuje wykład, materiały, obiad i kolację w dniu 8 maja oraz śniadanie w dniu 9 maja. Nocleg w pokojach dwuosobowych. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają członkowie Stowarzyszenia.

W załączeniu formularz zgłoszenia oraz ramowy program szkolenia.

Pozdrawiam i zapraszam na szkolenie

K. Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów


     Zaproszenie - Zakopane 2014
     Formularz zgłoszenia - Zakopane 2014

30 października 22013

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na jednodniowe warsztaty nt. "Ochrona konsumenta w postępowaniu egzekucyjnym", które odbędą sie w dniu 27.11.2013 r. w Tarnowie, ul. Goldhammera 3, sala konferencyjna, w godz. od godz. 9.00 do godz. 15.00.

Tematyka warsztatów:

1. Ochrona konsumenta przed zobowiązaniami spadkowymi (w tym przed kredytem) - przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
2. Przygotowywanie pism procesowych w postępowaniu egzekucyjnym-praktyczna część warsztatów.
3. Postępowanie egzekucyjne a orzecznictwo e-sądu
4. Bankowy tytuł egzekucyjny.

Warsztaty poprowadzi Pan Jacek Wróbel – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie

Koszt warsztatów: 100 zł. brutto. Cena zawiera: udział w warsztatach, materiały, obiad.

Zgłoszenia do 15 listopada. Szczegóły w formularzu zgłoszeniowym. Liczba miejsc ograniczona.

        Pozdrawiam

        Krzysztof Podgórski
        Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

     FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY

20 września 2013

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów informuje, że w związku z licznymi Państwa prośbami przedłużono nabór na dwudniowe szkolenie nt. "Usługi bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi rachunków", które odbędzie się w dniach 03-04.10.2013 r. w Zamościu/Zwierzyniec - do dnia 25 września 2013 r. do godz. 15.00.

            Pozdrawiam
            Krzysztof Podgórski
            Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

20 września 2013

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Europejskie Centrum Konsumenckie Polska oraz Trusted Shops GmbH zaprasza na konferencję poświęconą sprzedaży internetowej w Europie, w szczególności zaś jej aspektom prawnym, pt.:

Handel internetowy w Polsce i UE po implementacji postanowień nowej dyrektywy
ws. praw konsumentów oraz regulacji ADR i ODR

Zadaniem konferencji jest nie tylko podsumowanie zmian prawnych, które czekają sprzedawców internetowych w przyszłym roku, ale i stworzenie okazji do dyskusji i wymiany doświadczeń z międzynarodowymi ekspertami.

Data i miejsce:

4 października 2013 r. , Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1, Centrum Konferencyjne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wejście od pl. Powstańców Warszawy), sala A

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na adres
katarzyna.slupek@konsument.gov.pl
Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu zaproszenie na konferencję      Zaproszenie na konferencję ECK i TS - Agenda

12 września 2013

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie nt. "Usługi bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi rachunków", które prowadzić będzie Pani Katarzyna Marczyńska – Arbiter Bankowy. Szkolenie odbędzie się w dniach 03-04.10.2013 r. w Zamościu/Zwierzyniec.

Szczegóły w załączonym programie i formularzu zgłoszenia.

Pozdrawiam

            Krzysztof Podgórski
            Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

     Formularz zgłoszenia na warsztaty - Zamość 2013

     Informacja dodatkowa

     Zaproszenie i program szkolenia - Zamość 03-04.10

31 stycznia 2013

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

          Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na szklenie (warsztat) w dniach 28.02-01-03.2013 r.w Tarnowie, nt. "Proces cywilny z udziałem rzecznika konsumentów", które poprowadzi mec. Mariusz Trela.

Szczegóły w załączonym programie i formularzu zgłoszenia.

Pozdrawiam
Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz zgłoszenia

Program szkolenia

20 listopada 2012

Informacja

Uprzejmie informujemy, że szkolenie w Nowej Soli w dniach 22-23 listopada 2012 r. zostało odwołane. O nowym terminie szkolenia zostaną państwo niebawem poinformowani.

14 listopada 2012

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

         Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na szklenie w dniach 22-23 listopada 2012 r. w Nowej Soli, nt. „Rzecznik Konsumentów a usługi ubezpieczeniowe”, które poprowadzą najlepsi eksperci z Biura Rzecznika Ubezpieczonych: Aleksander Daszewski i Cezary Orłowski.
Szczegóły w załączonym programie i formularzu zgłoszenia.

        Pozdrawiam
        Krzysztof Podgórski
        Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz szkolenia Nowa Sól 2012
Program szkolenia Nowa Sól 2012

11 września 2012

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów zaprasza na dwudniowe szkolenie, nt.: "Rzecznik Konsumentów w postępowaniu egzekucyjnym", które odbędzie się w dniach 4-5 października 2012 r. w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym "Leśne Kąty", Sudół 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Prowadzący szkolenie: Pan Jacek Wróbel – Komornik Sądowy.
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10.30.

Ramowy plan szkolenia:

Dzień I
1. Organy egzekucji i ich właściwość
2. Tytuły wykonawcze i klauzule wykonalności
3. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne
4. Ograniczenie Egzekucji i powództwa przeciwegzekucyjne

Dzień II
5. Rodzaje i sposoby egzekucji
6. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
7. Uprawnienia i obowiązki komornika sądowego wynikające z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.


Koszt szkolenia wynosi 350 zł. dla członków Stowarzyszenia i 400 dla pozostałych uczestników szkolenia.

Rzecznicy Konsumentów, którzy pragną wziąć udział w szkoleniu winni w terminie do 26 września 2012 r. zgłosić swoje uczestnictwo faxem na nr tel 014 6216133, na załączonym formularzu.


               Krzysztof Podgórski
               Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów


Formularz zgłoszenia na warsztaty

20 marca 2012

Zaproszenie

           Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na szkolenie dla Miejskich (Powiatowych) Rzeczników Konsumentów, które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Hotelu MARGOT w Gorlicach, ul. Sportowa 11 38 - 300 Gorlice pn. "Rzecznik Konsumentów w postępowaniu przed sądem cywilnym", które poprowadzi Pan mec. Mariusz Trela.

Tematyka szkolenia uwzględniać będzie zmiany w procedurze cywilnej, które wejdą w życie w maju br.
Koszt szkolenia wynosi 520 zł dla członków Stowarzyszenia i 600 zł dla pozostałych Rzeczników.

           Rzecznicy Konsumentów, którzy pragną wziąć udział w szkoleniu winni w terminie do 2 kwietnia 2012 r., do godz. 15.00 zgłosić swoje uczestnictwo faxem na nr 014 621 61 33, przesyłając wypełnione (w załączeniu) zgłoszenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 726 020 007.

Formularz zgłoszenia na szkolenie Gorlice 2012
Program szkolenia - Gorlice - procedura cywilna

23 grudnia 2011

Zaproszenie

           W związku z nową ustawą o kredycie konsumenckim, która obowiązuje od 18 grudnia 2011 r., Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na szkolenie dla Miejskich (Powiatowych) Rzeczników Konsumentów, które odbędzie się w dniach 19-20 stycznia 2012 r. w Hotelu Glorietta Al. Słoneczna 7 Iwonicz Zdrój, pn. "Kredyt konsumencki - nowe regulacje prawne", które poprowadzi Arbiter Bankowy Katarzyna Marczyńska. Koszt szkolenia wynosi 500 dla członków Stowarzyszenia i 550 dla pozostałych Rzeczników.

           Rzecznicy Konsumentów, którzy pragną wziąć udział w szkoleniu winni w terminie do 13.01.2012 r., do godz. 15.00 zgłosić swoje uczestnictwo faxem na nr 014 621 61 33, przesyłając wypełnione (w załączeniu) zgłoszenie.
Wycofanie uczestnictwa może nastąpić najpóźniej do dnia 16.01.2012 r. Brak obecności osoby zgłoszonej lub zgłoszenie rezygnacji w późniejszym terminie nie powoduje zwolnienia z kosztów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 726 020 007 lub 726 020 010

Z poważaniem
Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów


Formularz zgłoszenia na szkolenie Iwonicz Zdrój
Formularz zgłoszenia na szkolenie Iwonicz Zdrój
Program szkolenia

1 września 2011

Informacja

Szanowne Koleżanki i Koledzy.
Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu egzekucji. Szkolenie bedzie prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Pan Jacek Wróbel.
Termin szkolenia 16.09.2011 r. godz. 10.00. Miejsce szkolenia: Tarnów, ul. Mickiewicza 2, s. 117 (sala narad) - w przypadku zmiany sali uczestniczy zostaną o tym niezwlocznie poinformowani.
Udział w szkoleniu jest bezplatny. Ewentualny nocleg we własnym zakresie. Szkolenie adresowane jest wyłącznie do członków Stowarzyszenia.
Szczegółowe informacje udziela Krzysztof Podgorski.
Prosimy zgłaszać swój udział drogą elektroniczną lub telefoniczną do dnia 14.09.2011 r. do godz. 12.00. Czas szkolenia około 4-5 godzin.
Prosimy o zgłaszanie ewentualnych tematów jakie Państwa zdaniem winny zostać omówione oraz konkretnych problemów nad, którymi warto się pochylić.

Pozdrawiam
Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

07 kwietnia 2011

UWAGA ! Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

           Zarząd Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów zwołuje na dzień 6 maja 2011 r. o godz. 11.30 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Miejsce Walnego Zebrania - Hotel Jasny Pałac, ul. Tetmajera 24, Zakopane.

           W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia odbędzie się w drugim terminie, tj. w dniu 6 maja 2011 r. o godz. 12.00 w tym samym miejscu.

           Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zostanie przekazany członkom Stowarzyszenia drogą elektroniczną.

07 kwietnia 2011

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

           Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów zaprasza na trzydniowe szkolenie, które odbędzie się w dniach 4-6 maja 2011 r. w Hotelu Jasny Pałac, ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane.

Tematyka szkolenia:
"Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych."

           Koszt szkolenia wynosi 500 zł. dla członków Stowarzyszenia i 550 zł dla pozostałych uczestników szkolenia.

Rzecznicy Konsumentów, którzy pragną wziąć udział w szkoleniu winni w terminie do 21 kwietnia 2011 r. zgłosić swoje uczestnictwo faxem na nr: 014 6216133, na załączonym formularzu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 726 020 007

Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów


Formularz zgłoszenia na szkolenie
Zaproszenie
Program ramowy szkolenia

01 marca 2011

Komunikat

Informujemy, że wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w szkoleniu w dniach 4-5 marca 2011 r. w Ostródzie zostały na nie zakwalifikowane.
Jednocześnie przypominamy, że zmieniono miejsce szkolenia. Szkolenie i noclegi będą miały miejsce w: Gospoda Sajmino, 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 57.

28 lutego 2011

Zmiana miejsca szkolenia w Ostródzie

Informujemy, że szkolenie w Ostródzie w dniach 4-5.03.2011 r. odbędzie się w: Gospoda Sajmino, 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 57.

23 lutego 2011

Komunikat

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów informuje, ze szkolenie w Ostródzie w dniach 4-5 marca 2011 r. odbędzie się w: Gospoda Sajmino, 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 57. Za zmainę miejsca przepraszamy.

14 lutego 2011

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

           Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim zapraszają na szkolenie, które odbędzie się w dniu 4 marca 2011 r.
w Ostródzie (adres: Gospoda Sajmino, 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 57).

Tematyka szkolenia:
"Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych" (udział bezpłatny).


           Nadto Stowarzyszenie zaprasza na szkolenie w dniach 4-5 marca 2011 r. z zakresu dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym. Koszt tego szkolenia wraz z noclegiem i wyżywieniem wynosi 300 zł. dla członków Stowarzyszenia i 350 dla pozostałych uczestników szkolenia. Miejsce szkolenia: Gospoda Sajmino, 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 57.

           Rzecznicy Konsumentów, którzy pragną wziąć udział w szkoleniu winni w terminie do 25 lutego 2011 r. zgłosić swoje uczestnictwo faxem na nr tel 014 621 61 33, na załączonym formularzu.

Dodatkowe informacje udziela Pani Elżbieta Sługocka-Krupa, nr telefonu 726 020 007.

                                 Krzysztof Podgórski
                                 Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz zgłoszenia na szkolenie
Program szkolenia
Zaproszenie na szkolenie

18 stycznia 2011

Komunikat

Informujemy, że wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w szkoleniu w dniach 21-22 stycznia 2011 r. w Hotelu Europa przy ul. 1-Maja 16/18 w Jeleniej Górze zostały na nie zakwalifikowane.

23 grudnia 2010

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

           Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim zapraszają na dwudniowe szkolenie, które odbędzie się w dniach 21-22 stycznia 2011 r. w Hotelu Europa przy ul. 1-Maja 16/18 w Jeleniej Górze.

Tematyka szkolenia:
21.01.2011 r. "Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych"
22.01.2011 r. "Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym"


Koszt szkolenia wynosi 300 zł. dla członków Stowarzyszenia i 350 dla pozostałych uczestników szkolenia.

           Rzecznicy Konsumentów, którzy pragną wziąć udział w szkoleniu winni w terminie do 10 stycznia 2011 r. zgłosić swoje uczestnictwo faxem na nr tel 014 621 61 33, na załączonym formularzu.

Dodatkowe informacje udziela Pani Elżbieta Sługocka-Krupa - Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, nr telefonu 726 020 007.

           Krzysztof Podgórski

           Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów


Formularz zgłoszenai na szkolenie
Zaproszenia
Program szkolenia

13 września 2010

Konferencja w Tarnowie - Turystyka kluczem do rozwoju regionu

                                                                    Powiatowi ( Miejscy)
                                                                    Rzecznicy Konsumentów

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów zaprasza na organizowaną w dniach 7-8 października 2010 r. konferencję: Turystyka kluczem do rozwoju regionu, organizowaną w ramach Małopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki.

            Organizatorami konferencji są: Prezydent Miasta Tarnowa, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. W załączeniu ramowy program konferencji.

            Konferencja składa się z dwóch części: pierwszy dzień konferencji to wystąpienia prelegentów, drugi dzień to panel dyskusyjny oraz (dla chętnych) gala finałowa konkursu Wielkie Odkrywanie Małopolski.

            Rzecznicy Konsumentów, którzy pragną wziąć udział w konferencji winni w terminie do 24 września 2010 r. zgłosić swoje uczestnictwo wypełniając załączone zgłoszenie i przesyłając je faxem do siedziby Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów na nr faksu (14) 6216133. Miejsce konferencji: Tarnów, ul. Wałowa 10, Sala Lustrzana.

            Całkowity koszt konferencji wynosi 250 zł. Miejsce noclegu Hotel Tarnovia ul. Kościuszki 10 w Tarnowie.

            Wycofanie uczestnictwa może nastąpić najpóźniej do dnia 28 września 2010 r. Brak obecności osoby zgłoszonej lub zgłoszenie rezygnacji w późniejszym terminie nie powoduje zwolnienia z kosztów lub też zwrotu kosztów.

            Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udziela: Krzysztof Podgórski, nr tel.: (14) 6882850 lub (14) 6882851; kom. 726020010; fax. (14) 6216133.

            W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji.

Szczegóły w załącznikach:
Tarnów miasto od 1330 roku
Tarnów w 3 dni
Tarnów w 300 minut
Mapa - Tarnow - Stare Miasto
Mapa - Tarnow - Stare Miasto (2)
Formularz zgłoszenia na konferencje
Program konferencji Rzecznicy
Zaproszenie na konferencję

Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów
Miejski Rzecznik konsumentów w Tarnowie

27 sierpnia 2010

Konferencja w Tarnowie w dniach 7-8 października 2010 r.

                                                                    Powiatowi ( Miejscy)
                                                                    Rzecznicy Konsumentów

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów współorganizuje w dniach 7-8 października 2010 r. konferencję z zakresu turystyki, pod roboczą nazwą: "Światowy Dzień Turystyki - obchody Małopolskie w Tarnowie, połączone z Galą Finałową Wielkiego Odkrywania Małopolski 2010".

            W założeniach organizatorów konferencja składać się będzie się z dwóch części: - pierwszy dzień konferencji to wystąpienia prelegentów (od około 10.30 do około 16.00 - przewidywany czas wystąpień 20-30 minut); drugi dzień to panel dyskusyjny oraz gala finałowa w/w konkursu.

            Współorganizatorami konferencji są: Prezydent Miasta Tarnowa oraz Marszałek Województwa Małopolskiego. W konferencji potwierdzili już swój udział m.in.: Pani Minister Krystyna Kozłowska - Rzecznik Praw Pacjenta oraz Pan Piotr Stańczak - Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czekamy także na inne potwierdzenia udziału, w tym od przedstawicieli organizacji turystycznych.

            Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o rozważenie udziału Państwa Rzeczników w w/w konferencji. Nadto ze względu na zaawansowanie prac organizacyjnych, w tym ustalanie ostatecznej listy prelegentów, formalne zaproszenia wraz z programem konferencji oraz podaniem miejsca zakwaterowania zostaną przesłane niezwłocznie po zamknięciu listy prelegentów.

            Stosowne zgloszenia zostaną Państwu przesłane odrębnym e-mailem oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.

            Miejsce konferencji: Sala Lustrzana w Tarnowie, ul Wałowa 10,

            Całkowity koszt konferencji dla członków Stowarzyszenia ok 250 zł., a dla pozostałych osób ok. 300 zł. Powyższe obejmuje wyżywnienie oraz nocleg w pokojach dwuosobowych. Liczba miejsc ograniczona.

            Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udziela: Krzysztof Podgórski, nr tel.: (14) 6882850 lub (14) 6882851; kom. 726020010; fax. (14) 6216133.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji
Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

16 sierpnia 2010

Terminy najbliższych szkoleń i konferencji

            1. Informujemy, że w dniach 20-21 września 2010 r. w Hotelu Glorietta w Iwoniczu Zdroju odbędzie się szkolenie pn. "Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych", które poprowadzą m.in. pracownicy Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Podczas szkolenia przewidziana jest również dyskusja na temat "Usługi energetyczne - problemy konsumenckie w zakresie odbioru paliw gazowych", z udziałem pracowników Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - Karpacki Oddział Obrotu Gazem. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą mieli członkowie Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów.
Współorganizatorem konferencji jest Starostwo Powiatowe w Krośnie.

Niebawem podamy informacje dodatkowe w tym koszt udziału w szkoleniu. Dodatkowych informacji udziela także Elżbieta Sługocka-Krupa, nr tel.: (13) 4375803, 726 020 007.

            2. Nadto informujemy, że będziemy także współorganizatorami konferencji turystycznej, która będzie miała miejsce w dniach 7-8 października 2010 r. nt.: "Światowy Dzień Turystyki - obchody Małopolskie w Tarnowie połączone z Galą Finałową Wielkiego Odkrywania Małopolski 2010".

Pierwszego dnia zaplanowane są wystąpienia prelegentów (swój udział już potwierdziła już Pani Minister Krystyna Kozlowska - Rzecznik Praw Pacjenta, natomiast drugiego dnia przewidziano dyskusyjny oraz galę finałową w/w konkursu.

Współorganizatorami konferencji są: Prezydent Miasta Tarnowa oraz Marszałek Województwa Małopolskiego.

Niebawem podamy informacje dodatkowe w tym koszt udziału w konferencji. Dodatkowych informacji udziela także Krzysztof Podgórski, nr tel.: 726 020 010.

Zapraszamy.

31 marca 2010

Komunikat

               Uprzejme informujemy, że Pani Mariola Domin-Chmielińska - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ostródzie do dnia 9 kwietnia 2010 r. będzie udzielała infrmacji nt organizowanych warsztatów pod numerem telefonu: 502 519 165.

26 marca 2010

Warsztaty w Ostródzie

               Zarząd Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów informuję, że organizuje 3-dniowe warsztaty nt. "Cywilnoprawne konsekwencje wadliwości towaru oraz usługi, oferowanych konsumentowi", które odbędą się w dniach 15-17 kwietnia 2010 r. w Ostródzie. Warsztaty poprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu Pan Mariusz Trela. Całkowity koszt szkolenia dla członków Stowarzyszenia wynosi 550,00 zł. dla pozostałych osób 600,00 zł.
               Informacji nt warsztatów udzielają Pani Elżbieta Sługocka-Krupa, nr tel.: 726020007 oraz Pani Mariola Domin-Chmielińska nr tel.: (89) 641 30 33.

               Szczegóły w załącznikach:

Formularz zgłoszenia na warsztaty
Program warsztatów
Tematyka warsztatów
Zaproszenie na szkolenie
Zaproszenie (rzecznik)
Informacje o powiecie ostródzkim - powiat w pigułce plus mapka dojazdu do hotelu

26 marca 2010

Komunikat

               Zarząd Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów informuję, że w dniach 13-15 maja 2010 r. przewidujemy zorganizowanie w Ostrowcu Świętokrzyskim warsztatów z zakresu "Usług bankowych z ubezpieczeniem kredytu", które poprowadzi Pani Katarzyna Marczyńska - Arbiter Bankowy, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.
               Podczas szkolenia przewidujemy także zwiedzane Parku Jurajskiego i zwierzyńca w miejscowości Bałtów oraz unikatowej w skali europejskiej kopalni krzemienia z przed kilku tysięcy lat.
               Szczegółowe informacje nt warsztatów zostaną niebawem Państwu przekazane.

19 marca 2010

Warsztaty w Spale odwołane

Informuję, że z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów nie będziemy organizować w kwietniu br warsztatów energetycznych w Spale.

Krzysztof Podgórski

19 marca 2010

Warszaty dla rzeczników w Ostródzie

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza rzeczników konsuemntów do udziału w warsztatach nt: "Cywilnoprawne konsekwencje wadliwości towaru oraz usługi, oferowanych konsumentowi", które odbędą się w dniach 15-17 kwietnia 2010 r. w Ostródzie. Koszt uczestnictwa w warsztatach to ok.: 550 zł członkowie Stowarzyszenia i 600 zł pozostałe osoby.

W najbliższych dniach przedstawimy szczegółowy program warsztatów, ich lokalizację oraz dokładne koszty. Nadmieniamy, że warsztaty odbędą się pod warunkiem uczestnictwa w nich ok. 30-35 słuchaczy.

Informacje nt warsztatów udziela Pani Elżbieta Sługocka-Krupa - Wiceprezes Stowarzyszenia, nr tel. 726020007.

Pozdrawiam Krzysztof Podgórski

15 lutego 2010

Komunikat

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów organizuje w dniach 11-13 marca 2010 r. warsztaty nt. "Cywilnoprawne konsekwencje wadliwości towaru oraz usługi, oferowanych konsumentowi". Warsztaty poprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu Pan Mariusz Trela.

            Informacji nt warsztatów udzielają Pani Elżbieta Sługocka-Krupa, nr tel.: 726020007 oraz Pan Krzysztof Majcher nr. tel.: (18) 3548780.

Szczegóły w załączeniu:

Formularz zgłoszenia na warsztaty
Formularz zgłoszenia na warsztaty
Tematyka warsztatów
Program warsztatów
Zaproszenie na szkolenie
Zaproszenie (Rzecznicy)
Ziemia Gorlicka - informacja dodatkowa plus mapka

3 lutego 2010

Szkolenia dla rzeczników

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza rzeczników do udziału w projektach edukacyjnych z zakresu szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów zamierza w niedalekiej przyszłości zorganizować szkolenia i warsztaty z następujących tematów:

  1. "Cywilnoprawne konsekwencje wadliwości towaru oraz usługi, oferowanych konsumentowi" - marzec 2010 r.
  2. "Warsztaty energetyczne" - kwiecień 2010 r.
  3. " Usługi bankowe z ubezpieczeniem kredytu"- maj 2010 r.
  4. " Sprzedaż konsumencka"- wrzesień 2010 r.
  5. "Cywilnoprawne konsekwencje wadliwości towaru oraz usługi, oferowanych konsumentowi" - październik 2010 r.
  6. "Postępowanie egzekucyjne z elementami upadłości konsumenckiej"- listopad 2010 r.

            Szkolenia i warsztaty będą prowadzone przez osoby, które posiadają nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także doświadczenie w rozpatrywaniu i prowadzeniu spraw konsumenckich w tym wiedzę z zakresu procesu cywilnego.

            Mając na uwadze potrzebę organizacji szkoleń dla rzeczników prosimy szanowne koleżanki i kolegów do zgłaszania propozycji tematów z zakresu jakich winny odbyć się szkolenia. Chcemy reagować na potrzeby naszego środowiska i organizować szkolenia w zależności od Waszych potrzeb.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków oraz dostępności uczestników do szkolenia w miarę możliwości będą one prowadzone na terenie całego kraju.

Wszelkie pytania dotyczące propozycji tematów szkoleń prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres Stowarzyszenia.

Informacje nt szkoleń (w tym dotyczące zapisów) udziela Pani Elżbieta Sługocka-Krupa - Wiceprezes Stowarzyszenia, tel. 726020007

            Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Komunikat

Informacji na temat warsztatów dla rzecznikow w Kartuzach udzielają:

• Józefa Byczkowska (PRK w Kartuzach)

• Elżbieta Sługocka-Krupa (PRK w Krośnie)

13 listopada 2009

Komunikat

            Mając na uwadze liczne prośby o zorganizowanie na północy Polski szkolenia związanego z wytaczaniem powództwa na rzecz konsumentów i udziałem rzeczników konsumentów w postępowaniu przed sądem powszechnym, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów organizuje 3-dniowe warsztaty nt. "Rzecznik Konsumentów w postępowaniu przed sądem cywilnym", które odbędą się w dniach od 10 do 12 grudnia 2009 r. w Gościńcu Kaszubskim, Restauracji Kaszubskiej przy ul. Parkowej 4 w Kartuzach.
Warsztaty poprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu Pan Mariusz Trela. Całkowity koszt szkolenia dla członków Stowarzyszenia wynosi 440,00 zł. dla pozostałych rzeczników 500,00 zł.

Szczegóły w załącznikach:
Program warsztatów z proceduty cywilnej
Pismo do Rzeczników
Szczegółowy program warsztatów
Zaproszenie

20 października 2009

           Zarząd Stowarzyszenia informuje, że wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w warsztatach nt. "Rzecznik konsumentów w postępowaniu przed sądem cywilnym", które odbędą się w dniach 22-24 października 2009 r. w Gorlicach - Hotel Margot - zostały zakwalifikowane. Do zobaczenia w Gorlicach.

Zarząd

02 października 2009

Komunikat

            Informujemy Koleżanki i Kolegów, że szczegółowych informacji nt. warsztatów dla Rzeczników Konsumentów z zakresu w postępowania przed sądem cywilnym, udziela Pan Krzysztof Majcher (PRK Gorlice), tel. (18) 3548780.

29 września 2009

Warsztaty z procedury cywilnej

            Mając na uwadze liczne prośby, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów wraz ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach organizuje 3-dniowe warsztaty nt. "Rzecznik Konsumentów w postępowaniu przed sądem cywilnym", które odbędą się w dniach od 22 do 24 października 2009 r. w Hotelu Margo w Gorlicach przy ul. Sportowej 11.

            Warsztaty poprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu Pan Mariusz Trela. Całkowity koszt szkolenia dla członków Stowarzyszenia wynosi 420,00 zł. dla pozostałych rzeczników 470,00 zł, płatne na konto Stowarzyszenia.

Szczegóły w załącznikach:
      Pismo do Rzeczników
      Zaproszenie
      Ramowy program warsztatów z procedury cywilnej
      Szczegółowy program warsztatów
      Informacje dodatkowe
      Ziemia Gorlicka - informacje dodatkowe + mapka

            Nadto ze względu na nieaktualne bazy adresowe rzeczników konsumentów zwracam się z prośbą o dalsze przekazywanie do zaprzyjaźnionych rzeczników informacji nt organizacji warsztatów.

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza rzeczników do udziału w projektach edukacyjnych z zakresu szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów zamierza w niedalekiej przyszłości zorganizować (dwu lub trzy dniowe) warsztaty dla rzeczników konsumentów z zakresu procedury cywilnej. Warsztaty będą prowadzone przez osoby, które posiadają nie tylko wiedzę merytoryczną ale także doświadczenie w rozpatrywaniu i prowadzeniu spraw konsumenckich w tym wiedzę z zakresu procesu cywilnego.

Mając na uwadze potrzebę organizacji szkoleń dla rzeczników prosimy szanowne koleżanki i kolegów do zgłaszania propozycji tematów z zakresu jakich winny odbyć się szkolenia. Chcemy reagować na potrzeby naszego środowiska i organizować szkolenia w zależności od Waszych potrzeb.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków oraz dostępności uczestników szkolenia będą prowadzone na terenie całego kraju.

Wszelkie pytania dotyczące propozycji tematów szkoleń prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


            Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z prośbami rzeczników w październiku (prawdopodobnie 22-24) i listopadzie br. Stowarzyszenie będzie organizatorem trzydniowych warsztatów z zakresu procedury cywilnej. Warsztaty będą organizowane w dwóch miejscach tj. w Październiku na południu Polski oraz w listopadzie w północnej części Polski (trwa ustalanie dogodnej dla rzeczników lokalizacji).
            W związku z tym, że najlepiej przyswaja się wiedzę w stosunkowo niedużych grupach liczba uczestników w warsztatach będzie ograniczona do ok. 30-40 osób. Oczywiście pierwszeństwo w szkoleniu będą mieli członkowie Stowarzyszenia. Koszt szkolenia będzie konkurencyjny do tego typu szkoleń na rynku.

            Można oczywiście już wstępnie rezerwować terminy. Dokumentacja dotycząca udziału w szkoleniach, będzie niebawem dostępna na stronach internetowych Stowarzyszenia.

            Nadto mając na uwadze potrzebę organizacji szkoleń dla rzeczników ponownie prosimy szanowne koleżanki i kolegów do zgłaszania propozycji tematów z zakresu jakich winny odbyć się szkolenia. Chcemy reagować na potrzeby naszego środowiska i organizować szkolenia w zależności od realnych potrzeb.

            Oczywiście w celu zapewnienia jak najlepszych warunków oraz dostępności uczestników szkolenia będą prowadzone na terenie całego kraju.
            Wszelkie pytania dotyczące propozycji tematów szkoleń prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres Stowarzyszenia lub bezpośrednio do Elżbiety Sługockiej-Krupa (PRK Krosno-Wiceprezes Stowarzyszenia).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka