Sprawozdania UOKiK nt. funkcjonowania rzeczników konsumentówSprawozdanie z działalności Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów 2015

Sprawozdanie z działalności Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów 2015 - zał. tabele

Sprawozdanie z działalności Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów 2014

Sprawozdanie z działalności Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów 2014 - zał. tabele

Rzecznicy Konsumentów Raport 2013

Rzecznicy Konsumentów - załącznik do Raportu 2013

Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku 2012

Załącznik do sprawozdania 2012 - Tabela nr 1 - Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów

Załącznik do sprawozdania 2012 - Tabela nr 2 - Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów

Załącznik do sprawozdania 2012 - Tabela nr 3 - Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań

Załącznik do sprawozdania 2012 - Tabela nr 4 - Inne zadania

 Sprawozdanie nt funkcjonowania powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów
    w roku 2005


 Sprawozdanie nt funkcjonowania powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów
    w roku 2006


 Sprawozdanie nt funkcjonowania powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów
    w roku 2007


 Sprawozdanie nt funkcjonowania powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów
    w roku 2008


 Sprawozdanie - Funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów
    w roku 2009


 Załącznik do sprawozdania Tabela - Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa
    konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów - 2009


 Sprawozdanie nt funkcjonowania powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów
    w roku 2010


 Załącznik do sprawozdania 2010 - tabela

Sprawozdanie - funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku 2011

Załącznik do sprawozdania 2011 - Tabela nr 1 Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów

Załącznik do sprawozdania 2011 - Tabela nr 2 Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów

Załącznik do sprawozdania 2011 - Tabela nr 3 Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań

Załącznik do sprawozdania 2011 - Tabela nr 4 Inne zadania


Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka