VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów

"DOCHODZENIE ROSZCZEŃ KONSUMENCKICH W PRAKTYCE.
NOWY ŁAD DLA KONSUMENTÓW"

28 LUTY-1 MARCA 2019 R.

Miejsce: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11B, Katowice, Aula nr 7 (pierwszy dzień)
Hotel Arena, ul. Gen. de Gaulle`a 8, Tychy, sala konferencyjna (drugi dzień)

INFORMACJE OGÓLNE

        Stowarzyszanie Rzeczników Konsumentów organizuje kolejną już VI Międzynarodową Konsumencką Konferencje Naukową. Konferencja ta odbędzie się z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów, przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, pn.: "Dochodzenie roszczeń konsumenckich w praktyce. Nowy ład dla konsumentów", w dniach 28 luty – 1 marca 2019 r.
Konferencja odbędzie się pod patronatem Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marka Niechciała.

        Konferencja będzie poświęcona dochodzeniu roszczeń konsumenckich zarówno w postępowaniu polubownym jak i sądowym, a także roli powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w systemie dochodzenia roszczeń.
Nadto zostaną omówione kwestie związane z nowym ładem dla konsumentów, który w kwietniu 2018 r. przedstawiła Komisja Europejska. Celem nowego ładu jest zapewnienie, aby wszyscy europejscy konsumenci mogli w pełni korzystać z praw należnych im na mocy unijnego prawodawstwa.Nowy ład dla konsumentów umożliwi uprawnionym do tego organom wszczynanie powództw przedstawicielskich w imieniu konsumentóworaz wyposaży organy ochrony konsumentów w państwach członkowskich w większe uprawnienia do nakładania kar. Konsumenci objęci zostaną ochroną także w sieci, a praktyki związane z podwójną jakością, wprowadzające konsumentów w błąd, zostaną jednoznacznie zakazane.
        Podczas konferencji zostaną poruszone także problemy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich związane ze skutecznością tego typu postępowań oraz uczestnicy podejmą dyskusję na temat związany z postępowaniem sądowym, a w szczególności na temat dostępności sądów dla konsumentów i pomocy udzielanej przez organy publiczne.

        20 lat istnienia instytucji powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów jest także okazją do dyskusji nad rolą jaką pełnią rzecznicy konsumentów w dochodzeniu roszczeń i potrzebą wprowadzenia ewentualnych zmian, także w kontekście nowego ładu dla konsumentów.
Zwyczajem lat ubiegłych planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej.

        Konferencja ma za zadanie integrować środowiska nauki i praktyki w zakresie dotyczącym ochrony konsumentów, dlatego też swój udział zapowiedzieli przedstawiciele nauki, regulatorów, rzecznicy konsumentów oraz przedsiębiorcy.

        Organizatorzy przewidują pierwszego dnia konferencji także dodatkową sesję naukową, w której wystąpią doktoranci i młodsi pracownicy naukowi prezentując wystąpienia w ramach panelu młodych naukowców.

KOMITET NAUKOWY

•     Prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek, Uniwersytet Śląski
•     Prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
•     Prof. UŁ, dr hab. Lesław Góral, Uniwersytet Łódzki
•     Prof. UŁ, dr hab. Monika Namysłowska, Uniwersytet Łódzki
•     Prof. KUL, dr hab. Marcin Trzebiatowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
•     Prof. UŚ, dr hab. Monika Jagielska, Uniwersytet Śląski

KOMITET ORGANIZACYJNY

1. Prof. UŚ, dr hab. Monika Jagielska, Uniwersytet Śląski; email: konsuemncka@us.edu.pl;
2. Elżbieta Sługocka-Krupa, Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów; email: konferencja@rzecznicy.konsumentow.eu, tel: 726 020 007;
3. Renata Dobrowolska, Fundacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ "FacultasIuridica" tel: 32 359 18 99, email: fundwpia@us.edu.pl;
4. Krzysztof Podgórski, Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów; email: konferencja@rzecznicy.konsumentow.eu

Szczegóły w agendzie, programie konferencji oraz u organizatorów.Program konferencji

Program Młodych Naukowców

Formularz zgłoszeniowy

Agenda
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

© 2019 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Dobre-Strony.pl, Grafika i szablon strony: GRX.pl

statystyka