Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

05 września 2016

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, uprzejmie informujemy, że w dniu 30.09.2016 r., odbędzie się, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów.

Miejsce zebrania: Hotel Kantoria, Tarnów, ul. Piłsudskiego 28A godz. 1630- I Termin i godz. 1700- II termin.

Program:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.
6. Wybór Członków Zarządu.
7. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
     a. Omówienie propozycji zmian dotyczących regulacji prawnych statusu rzecznika konsumentów.
     b. Ustalenie harmonogramu w sprawie przygotowań do obchodów 10-lecia Stowarzyszenia, które będzie miało miejsce w 2017 r.
9. Zamknięcie posiedzenia

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

K. Podgórski
Prezes
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka