Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

29 września 2009

Warsztaty z procedury cywilnej

            Mając na uwadze liczne prośby, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów wraz ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach organizuje 3-dniowe warsztaty nt. "Rzecznik Konsumentów w postępowaniu przed sądem cywilnym", które odbędą się w dniach od 22 do 24 października 2009 r. w Hotelu Margo w Gorlicach przy ul. Sportowej 11.

            Warsztaty poprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu Pan Mariusz Trela. Całkowity koszt szkolenia dla członków Stowarzyszenia wynosi 420,00 zł. dla pozostałych rzeczników 470,00 zł, płatne na konto Stowarzyszenia.

Szczegóły w załącznikach:
      Pismo do Rzeczników
      Zaproszenie
      Ramowy program warsztatów z procedury cywilnej
      Szczegółowy program warsztatów
      Informacje dodatkowe
      Ziemia Gorlicka - informacje dodatkowe + mapka

            Nadto ze względu na nieaktualne bazy adresowe rzeczników konsumentów zwracam się z prośbą o dalsze przekazywanie do zaprzyjaźnionych rzeczników informacji nt organizacji warsztatów.

16 września 2009

Szkolenia dla rzeczników

            Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z prośbami rzeczników w październiku (prawdopodobnie 22-24) i listopadzie br. Stowarzyszenie będzie organizatorem trzydniowych warsztatów z zakresu procedury cywilnej. Warsztaty będą organizowane w dwóch miejscach tj. w Październiku na południu Polski oraz w listopadzie w północnej części Polski (trwa ustalanie dogodnej dla rzeczników lokalizacji).
            W związku z tym, że najlepiej przyswaja się wiedzę w stosunkowo niedużych grupach liczba uczestników w warsztatach będzie ograniczona do ok. 30-40 osób. Oczywiście pierwszeństwo w szkoleniu będą mieli członkowie Stowarzyszenia. Koszt szkolenia będzie konkurencyjny do tego typu szkoleń na rynku.

            Można oczywiście już wstępnie rezerwować terminy. Dokumentacja dotycząca udziału w szkoleniach, będzie niebawem dostępna na stronach internetowych Stowarzyszenia.

            Nadto mając na uwadze potrzebę organizacji szkoleń dla rzeczników ponownie prosimy szanowne koleżanki i kolegów do zgłaszania propozycji tematów z zakresu jakich winny odbyć się szkolenia. Chcemy reagować na potrzeby naszego środowiska i organizować szkolenia w zależności od realnych potrzeb.

            Oczywiście w celu zapewnienia jak najlepszych warunków oraz dostępności uczestników szkolenia będą prowadzone na terenie całego kraju.
            Wszelkie pytania dotyczące propozycji tematów szkoleń prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres Stowarzyszenia lub bezpośrednio do Elżbiety Sługockiej-Krupa (PRK Krosno-Wiceprezes Stowarzyszenia).

                       Serdecznie zapraszamy do współpracy.

16 września 2009

Qvo vadis rzeczniku?

            Informujemy szanowne koleżanki i kolegów, ze do Stowarzyszenia napływają pierwsze sugestie dotyczące reformy instytucji rzecznika konsumentów. Państwa propozycje są w większości zbieżne z propozycjami Stowarzyszenia.
            Sugestie dotyczą nie tylko statusu rzecznika, ale także małej reformy Krajowej Rady Rzeczników, w zakresie zwiększenia jej składu oraz poszerzenia kompetencji.

            Niebawem przedstawimy Państwu gotowe projekty zmian z prośba o wypowiedzi i opinie. Zdaniem członków Stowarzyszenia pora wziąć nasze sprawy w nasze ręce.

            Pragnę tylko nadmienić, że Stowarzyszenie opracowało i przekazało do dalszych ustaleń i konsultacji projekt zmian dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC rzeczników, jest zwolennikiem zmian zmierzających do wprowadzenia obowiązkowych biur (bez względu na wielkość powiatów), rozwiązań prawnych zmierzających do zwiększenia ochrony zawodowej rzeczników, powołania rad konsultacyjnych przy marszałkach województw i reaktywowanie już istniejących oraz innych zmian w przepisach.

            Serdecznie zapraszamy rzeczników do dyskusji nt statusu rzecznika i jego roli w systemie ochrony konsumentów.
            Prosimy o Wasze przemyślenia w tym temacie wraz z propozycjami rozwiązań (mile widziane są już przygotowane propozycje legislacyjne), które prosimy przesyłać e-mailem na adres Stowarzyszenia do 30 września br.

            Wyniki dyskusji będą opublikowane na naszej stronie internetowej.

                       Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do współpracy.

16 września 2009

Informacja w sprawie powołania w PGE S.A. osób do kontaktów z rzecznikami konsumentów

            Informujemy, ze aktualnie została przekazana do podpisu Panu Prezydentowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o języku polskim.

            W związku z inicjatywą Stowarzyszenia informujemy, że PGE SA wyraziła zainteresowanie powołaniem w PGE S.A. osób do kontaktów z rzecznikami konsumentów. Poniżej przedstawiamy pismo PGE w tej sprawie jednocześnie prosząc koleżanki i kolegów o przekazanie e-mailem do Stowarzyszenia informacji, o które prosi powyższy przedsiębiorca - tj. podanie grup problemów i zagadnień z jakimi zwracają się konsumenci, będący odbiorcami PGE.

            Jak już zaznaczyliśmy we wcześniejszym komunikacie, zdaniem Stowarzyszenia powołanie takich osób mogłoby pomóc rzecznikom w uzyskiwaniu informacji telefonicznych, pisemnych oraz poprzez e-mail, służących przyspieszeniu procedury załatwiania spraw. Nadto do kompetencji w/w osób nie powinno tylko należeć udzielanie porad i objaśnianie problematyki prawa energetycznego, ale także winny one posiadać stosowne kompetencje i realny wpływ na sposób załatwienia spraw konsumenckich.
Czekamy na Państwa sugestie w tej sprawie.

Dziękujemy za wszelkie sugestie.

Pismo z PGE

16 września 2009

Nowe przepisy konsumenckie - zmiana ustawy o języku polskim.

            Informujemy, ze aktualnie została przekazana do podpisu Panu Prezydentowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o języku polskim.

            Jak czytamy na stronach internetowych Sejmu RP projekt ustawy dotyczy wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez wykluczenie możliwości wykładni dokumentów na podstawie ich obcojęzycznych wersji, jeżeli osoba świadcząca pracę lub konsument są obywatelami RP, zrównania obywateli państw UE niebędących obywatelami polskimi z obywatelami innych państw w zakresie możliwości sporządzania umów i dokumentów, w jęz. innym niż polski, poszerzenia możliwości stosowania jęz. obcego do innych niż umowa dokumentów w obrocie konsumenckim i usunięcia wadliwych, z punktu widzenia reguł prawidłowej legislacji, konstrukcji odesłań zastosowanych w ustawie.

            Z treścią ustawy można zapoznać się pod linkiem:
            http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1895.htm

16 września 2009

Biuletyn informacyjny

            Informujemy Państwa rzeczników, że Stowarzyszenie zamierza wydawać Biuletyn Informacyjny (w formie elektronicznej), w którym będziemy przedstawiali ciekawe tematy z zakresu ochrony konsumentów oraz orzecznictwo sądów. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy rzeczników, którzy chcieliby się podzielić swoją twórczością i byliby zainteresowani pisaniem artykułów i tym samym współtworzeniem Biuletynu, który będzie pomocny przy edukowaniu konsumentów.

            Ponownie prosimy o przesyłanie wyroków sądowych wraz z uzasadnieniem (jeśli to możliwe w formacie PDF), które posłużą do budowania zakładki z orzecznictwem. Zakładka ta będzie dostępna wyłącznie dla rzeczników.
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka