Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

27 stycznia 2014

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Zaproszenie

             Serdecznie zapraszamy na organizowaną we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim międzynarodową konferencję naukową pod tytułem: Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 15-lecia instytucji Rzecznika Konsumentów - w dniach 13-14 marca 2014 r.

             Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, Lublin.

             Koszt konferencji wynosi 470,00 zł dla członków Stowarzyszenia i 550,00 zł dla pozostałych Rzeczników i innych osób (koszt za jedną osobę).

             Rzecznicy Konsumentów, którzy pragną wziąć udział w konferencji winni w terminie do 14 lutego 2014 r., do godz. 15.00 zgłosić swoje uczestnictwo faxem na nr 014 621 61 33 lub pocztą elektroniczną na adres: rzecznicy@konsumentow.eu, przesyłając wypełnione (w załączeniu) zgłoszenie.

             Wycofanie uczestnictwa w konferencji ze względów organizacyjnych nie jest możliwe. Brak obecności osoby zgłoszonej lub zgłoszenie rezygnacji w późniejszym terminie nie powoduje zwolnienia z kosztów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 726 020 007.

Szczegóły w załączonym formularzu zgłoszenia, a także na stronie internetowej: www.rzecznicy.konsumentow.eu.
Aktualny program konfernecji dostępny będzie na stronie interntowej.

            W imieniu organizatorów

            Krzysztof Podgórski
            Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

     Formularz zgłsozenia RZK Lublin 13-14 03 2014 r

16 stycznia 2014

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

W związku z trwającymi przygotowaniami do organizowanej w dniach 13 – 14 marca 2014r., przez Nasze Stowarzyszenie wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 15 – lecia Instytucji Rzecznika Konsumentów, pt. „Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania”, uznaliśmy za stosowne wyróżnić symbolicznie niektóre osoby, które w związku z pełnionymi obowiązkami rzeczników konsumentów, w znaczny sposób wniosly wkład w ochronę interesów konsumentów lub w pracę rzeczników konsumentów.

Tym samym zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie pocztą elektroniczną sugestii, co do nazwisk osób, które w Waszej opinii winny być tego dnia wyróżnione. Prosimy także o krótkie uzasadnienie swojej propozycji.

Proponowane przez Stowarzyszenie kryteria w oparciu, o które można dokonać wyboru powyższych osób to np. staż pracy na stanowisku rzecznika; szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony konsumentów; szczególna działalność na rzecz Rzeczników Konsumentów.

Będziemy zobowiązani za przekazanie Waszych propozycji do dnia 31. 01. 2014 r.


Informacje nt konferncji znajdziecie Państwo na tronie internetowej stowarzyszenia. Niebawem prześlemy Państwu stosowne zaproszenia.


Z poważaniem
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Krzysztof Podgórski
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka