Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

27 sierpnia 2010

Konferencja w Tarnowie w dniach 7-8 października 2010 r.

                                                                    Powiatowi ( Miejscy)
                                                                    Rzecznicy Konsumentów

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów współorganizuje w dniach 7-8 października 2010 r. konferencję z zakresu turystyki, pod roboczą nazwą: "Światowy Dzień Turystyki - obchody Małopolskie w Tarnowie, połączone z Galą Finałową Wielkiego Odkrywania Małopolski 2010".

            W założeniach organizatorów konferencja składać się będzie się z dwóch części: - pierwszy dzień konferencji to wystąpienia prelegentów (od około 10.30 do około 16.00 - przewidywany czas wystąpień 20-30 minut); drugi dzień to panel dyskusyjny oraz gala finałowa w/w konkursu.

            Współorganizatorami konferencji są: Prezydent Miasta Tarnowa oraz Marszałek Województwa Małopolskiego. W konferencji potwierdzili już swój udział m.in.: Pani Minister Krystyna Kozłowska - Rzecznik Praw Pacjenta oraz Pan Piotr Stańczak - Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czekamy także na inne potwierdzenia udziału, w tym od przedstawicieli organizacji turystycznych.

            Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o rozważenie udziału Państwa Rzeczników w w/w konferencji. Nadto ze względu na zaawansowanie prac organizacyjnych, w tym ustalanie ostatecznej listy prelegentów, formalne zaproszenia wraz z programem konferencji oraz podaniem miejsca zakwaterowania zostaną przesłane niezwłocznie po zamknięciu listy prelegentów.

            Stosowne zgloszenia zostaną Państwu przesłane odrębnym e-mailem oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.

            Miejsce konferencji: Sala Lustrzana w Tarnowie, ul Wałowa 10,

            Całkowity koszt konferencji dla członków Stowarzyszenia ok 250 zł., a dla pozostałych osób ok. 300 zł. Powyższe obejmuje wyżywnienie oraz nocleg w pokojach dwuosobowych. Liczba miejsc ograniczona.

            Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udziela: Krzysztof Podgórski, nr tel.: (14) 6882850 lub (14) 6882851; kom. 726020010; fax. (14) 6216133.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji
Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

16 sierpnia 2010

Terminy najbliższych szkoleń i konferencji

            1. Informujemy, że w dniach 20-21 września 2010 r. w Hotelu Glorietta w Iwoniczu Zdroju odbędzie się szkolenie pn. "Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych", które poprowadzą m.in. pracownicy Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Podczas szkolenia przewidziana jest również dyskusja na temat "Usługi energetyczne - problemy konsumenckie w zakresie odbioru paliw gazowych", z udziałem pracowników Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - Karpacki Oddział Obrotu Gazem. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą mieli członkowie Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów.
Współorganizatorem konferencji jest Starostwo Powiatowe w Krośnie.

Niebawem podamy informacje dodatkowe w tym koszt udziału w szkoleniu. Dodatkowych informacji udziela także Elżbieta Sługocka-Krupa, nr tel.: (13) 4375803, 726 020 007.

            2. Nadto informujemy, że będziemy także współorganizatorami konferencji turystycznej, która będzie miała miejsce w dniach 7-8 października 2010 r. nt.: "Światowy Dzień Turystyki - obchody Małopolskie w Tarnowie połączone z Galą Finałową Wielkiego Odkrywania Małopolski 2010".

Pierwszego dnia zaplanowane są wystąpienia prelegentów (swój udział już potwierdziła już Pani Minister Krystyna Kozlowska - Rzecznik Praw Pacjenta, natomiast drugiego dnia przewidziano dyskusyjny oraz galę finałową w/w konkursu.

Współorganizatorami konferencji są: Prezydent Miasta Tarnowa oraz Marszałek Województwa Małopolskiego.

Niebawem podamy informacje dodatkowe w tym koszt udziału w konferencji. Dodatkowych informacji udziela także Krzysztof Podgórski, nr tel.: 726 020 010.

Zapraszamy.

09 sierpnia 2010

Polityka Konsumencka na lata 2010 - 2013

            Informujemy koleżanki i kolegów, że na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, można zapoznać się już z Polityką Konsumencką na lata 2010 - 2013. Ten od dawna oczekiwany dokument należy postrzegać jako wytyczanie kierunków działań i identyfikowanie celów strategicznych, warunkujących osiągnięcie pożądanego w danym czasie poziomu ochrony interesów konsumentów.
            W Polityce Konsumenckiej na lata 2010 - 2013 znajdujemy odniesienia także do działalności powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, które dotyczą m. in. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności podejmowanych w związku z realizacją ustawowych obowiązków (ubezpieczenie O.C.). Wprowadzenie takiego ubezpieczenia jest jednym z postulatów dotyczących zmian w statusie rzecznika głoszonych przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów (w zakładce "Stanowiska i zmiany w przepisach/Zmiany w statusie rzecznika" można zapoznać sie z wszystkimi postulatami Stowarzyszenia).
            Zdaniem zarówno UOKiK jak i Stowarzyszenia, ubezpieczenie to powinno przyczynić się do wzmocnienia pozycji rzeczników, a tym samym do zwiększenia ilości spraw prowadzonych przez rzeczników w sądach powszechnych w imieniu konsumentów. Takie rozwiązanie może przyczynić się również do zabezpieczenia praw majątkowych konsumentów, jednocześnie ułatwiając rzecznikom wykonywanie ich obowiązków. Rozwiązanie to będzie również pełniło funkcję ochronną majątku jednostek samorządu terytorialnego, w ramach których działają rzecznicy.
            Jak czytamy w w/w dokumencie, w razie niepowodzenia działań zmierzających do wprowadzenia ustawowego obowiązku zawierania umów ubezpieczenia O.C przez rzeczników konsumentów, Prezes UOKiK będzie podejmował działania mające na celu promowanie dobrowolnego zawierania przez rzeczników konsumentów tego ubezpieczenia.
            W tym miejscu informujemy szanowne koleżanki i kolegów, że na zlecenie Stowarzyszenia prace nad stworzeniem tego typu ubezpieczenia są już od dawna prowadzone i aktualnie są już na ukończeniu. Niebawem przedstawimy Państwu propozycje w tym zakresie.
            Z Polityką Konsumencką na lata 2010 - 2013 można zapoznać się na stronie internetowej UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2158.

02 sierpnia 2010

Informator Rzeczników Konsumentów - Wydawnictwo Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

           Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

           Chcielibyśmy przedstawić Wam pierwszy numer Informatora Rzeczników Konsumentów. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z Waszym zainteresowaniem, gdyż w odróżnieniu od innych tego typu wydawnictw, jest redagowana przez samych rzeczników konsumentów w oparciu o doświadczenia oraz problemy, z jakimi spotykamy się na co dzień.

           Pragnęlibyśmy, aby jak największa liczba rzeczników włączyła się w prace nad powstawaniem kolejnych numerów. Dlatego też zachęcamy Was nie tylko do lektury, ale także do przesyłania własnych publikacji oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego Informatora.

           Życzymy Wam interesującej lektury.

W załączeniu: Informator Rzeczników Konsumentów:
 Informator Rzeczników Konsumentów - Rok 1, Numer 1, lipiec 2010
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka