Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

25 sierpnia 2009

Szkolenia dla rzeczników

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza rzeczników do udziału w projektach edukacyjnych z zakresu szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów zamierza w niedalekiej przyszłości zorganizować (dwu lub trzy dniowe) warsztaty dla rzeczników konsumentów z zakresu procedury cywilnej. Warsztaty będą prowadzone przez osoby, które posiadają nie tylko wiedzę merytoryczną ale także doświadczenie w rozpatrywaniu i prowadzeniu spraw konsumenckich w tym wiedzę z zakresu procesu cywilnego.

Mając na uwadze potrzebę organizacji szkoleń dla rzeczników prosimy szanowne koleżanki i kolegów do zgłaszania propozycji tematów z zakresu jakich winny odbyć się szkolenia. Chcemy reagować na potrzeby naszego środowiska i organizować szkolenia w zależności od Waszych potrzeb.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków oraz dostępności uczestników szkolenia będą prowadzone na terenie całego kraju.

Wszelkie pytania dotyczące propozycji tematów szkoleń prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

25 sierpnia 2009

Szkolenia dla przedsiębiorców

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału szkoleniach z zakresu prawa konsumenckiego.

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów to organizacja, której zadaniem jest propagowanie inicjatyw pro konsumenckich oraz współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami przedsiębiorców w celu tworzenia przyjaznego klimatu dla wdrażania problematyki konsumenckiej.

Mając na uwadze liczne trudności związane ze stosowaniem szerokorozumianego prawa konsumenckiego przez przedsiębiorców, Stowarzyszenie wychodzi z propozycją szkoleń, których celem jest przedstawienie i omówienie obowiązujących przepisów prawnych na wybranych przykładach. Mamy nadzieję, że z oferty skorzystają przedsiębiorcy oraz pracownicy, którzy na co dzień mają kontakt z konsumentem.

Szkolenia będą prowadzone przez osoby, które posiadają nie tylko wiedzę merytoryczną ale także doświadczenie w rozpatrywaniu i prowadzeniu spraw konsumenckich. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków oraz dostępności uczestników, szkolenia mogą być prowadzone także w miejscach wskazanych przez przedsiębiorców. Jesteśmy otwarci również na inne propozycje współpracy ze strony przedsiębiorców.

Nadmieniamy, że realizujemy szkolenia zarówno jedno jak i kilkudniowe, także wg indywidualnych zamówień tematycznych.

Wszelkie pytania dotyczące tematów szkoleń, kosztów, itp. prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

25 sierpnia 2009

Dyskusja nt zmian w przepisach konsumenckich?

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza rzeczników konsumentów oraz inne podmioty do dyskusji nt ewentualnych zmian w przepisach konsumenckich, statusie konsumenta, jak i przyszłości systemu ochrony konsumentów zarówno w ujęciu publiczno prawnym jak i prywatnoprawnym.

            Wszyscy widzimy dynamikę obrotu prawnego z udziałem konsumentów, jak i zarazem potrzebę ingerencji w ten obrót i dokonanie zmian, które zapewnią słabszemu uczestnikowi obrotu gospodarczego jakim jest konsument lepszą ochronę jego słusznych interesów ekonomicznych.

            Prosimy o Wasze przemyślenia w tym temacie wraz z propozycjami rozwiązań (mile widziane są już przygotowane propozycje legislacyjne) przesyłać e-mailem na adres Stowarzyszenia do 30 września br.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do współpracy.

25 sierpnia 2009

Qvo vadis rzeczniku?

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza rzeczników do dyskusji nt statusu rzecznika i jego roli w systemie ochrony konsumentów.

            Prosimy o Wasze przemyślenia w tym temacie wraz z propozycjami rozwiązań (mile widziane są już przygotowane propozycje legislacyjne) przesyłać e-mailem na adres Stowarzyszenia do 30 września br.

            Wyniki dyskusji będą opublikowane na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do współpracy.

14 sierpnia 2009

Informacja w sprawie powołania w PGE S.A. osób do kontaktów z rzecznikami konsumentów

            Nawiązując do prowadzonej dyskusji i rozmów kuluarowych z rzecznikami konsumentów podczas warsztatów energetycznych w Spale, organizowanych w dniach 23-24 kwietnia 2009 r., Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów zwróciło się za pośrednictwem Pana Rafała Kuźniara Prezesa Zarządu - Dyrektor Naczelnego PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. z propozycją rozważenia powołania w PGE S.A. osób do kontaktów z rzecznikami konsumentów.

            Zdaniem Stowarzyszenia powołanie takich osób mogłoby pomóc rzecznikom w uzyskiwaniu informacji telefonicznych, pisemnych oraz poprzez e-mail, służących przyspieszeniu procedury załatwiania spraw.
            Jednakże zastrzeżono, że zdaniem Stowarzyszenia, do kompetencji w/w osób nie powinno tylko należeć udzielanie porad i objaśnianie problematyki prawa energetycznego, ale także winny one posiadać stosowne kompetencje i realny wpływ na sposób załatwienia spraw konsumenckich.

12 sierpnia 2009

Zmiana przepisów o sprzedaży konsumenckiej

Informujemy, że z dniem 21 sierpnia 2009 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Zobacz treść nowelizacji.

- tekst można pobrać ze strony:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091150960
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka