Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

27 października 2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Krajowa Rada Komornicza zwróciła się do naszego Stowarzyszenia z propozycją współpracy w wydarzeniu: VI Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników Sądowych (Dzień Otwarty) - 22.11.2016 r.
W tym roku Dzień Otwarty odbędzie się pod hasłem "Nie unikaj komornika".

Inicjatywa ta, wzorem lat ubiegłych, ma na celu szerzenie wiedzy z zakresu egzekucji sądowej poprzez udzielanie osobom zainteresowanym informacji oraz porad związanych z zasadami prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Tego dnia w kancelariach komorniczych w całej Polsce będzie można uzyskać bezpłatne porady prawne z zakresu postępowania egzekucyjnego. Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać praktyczną wiedzę na temat roli komorników w obrocie gospodarczym, a także konsekwencji jakie za sobą niesie egzekucja komornicza. Dłużnicy i wierzyciele będą mogli dowiedzieć się jakie mają prawa oraz uzyskać informacje na temat zasad postępowania w sytuacji kiedy do drzwi zapuka komornik.

Krajowa Rada Komornicza wyszła z propozycją, aby w dniu 22.11.2016 roku lub w dni poprzedzającym ww. wydarzenie (do uzgodnienia) komornicy mogliby pełnić dyżury przy powiatowych i miejskich rzecznikach konsumentów. W celu promocji wydarzenia zostaną do Państwa przesłane stosowne plakaty promujące to wydarzenie.

Nadmieniamy, że Krajowa Rada Komornicza podkreśla, że niewątpliwie współpraca z rzecznikami konsumentów podniesie rangę tego wydarzenia, powodując, iż cieszyć się ono będzie jeszcze większym zainteresowaniem społecznym.

Za pozytywne ustosunkowanie się do niniejszej prośby, w imieniu Krajowej Rady Komorniczej, z góry wyrażam serdeczne podziękowanie.

Rzecznicy konsumentów zainteresowani akcją proszeni są o przesłanie stosownego zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: rzecznicy@konsumentow.eu wraz z podaniem adresu korespondencyjnego, na który mają być przekazane plakaty promujące wydarzenie. Termin zgłoszeń do dnia 07.11.2016 r.

Prosimy o przekazywanie tej informacji innym rzecznikom.

Pozdrawiam

W imieniu
Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów
Krzysztof Podgórski
Prezes

21 października 2016

Szanowni Państwo.

Instytut Nauk Ekonomicznych oraz działające przy nim Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego "REK-FIN", uprzejmie zapraszają na:

Ogólnopolską Konferencję Naukową:
"Odwrócona hipoteka na rynku finansowym. Oczekiwania a rzeczywistość"


która odbędzie się w 28 października 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w sali Amfiteatr A w budynku C przy ul. Więziennej 8/1.

Jej celem jest kompleksowa, wieloaspektowa, widziana z różnych perspektyw i punktów widzenia, prezentacja problemów prawnych i ekonomicznych, ale także praktycznych, jak również potrzeb, barier i przeszkód związanych z funkcjonowaniem na rynku finansowym stosunkowo nowej usługi jaka jest odwrócona hipoteka, zarówno w modelu kredytowym, jak i sprzedażowym i ochroną klienta w tym zakresie, także w kontekście planowanych regulacji. Będzie to okazja do spotkania organów, instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących niezwykle istotnej, aktualnej problematyki.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tej Konferencji.
Prosimy o wypełnienie i wysłanie załączonej karty zgłoszenia oraz uiszczenie symbolicznej opłaty konferencyjnej najpóźniej do dnia 26 października 2016 r.

Kontakt z organizatorami
Wszelkie odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania udzielają:
dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska
(e-mail: edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.edu.pl)

Komitet Organizacyjny
Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic
Dr hab. inż. Anna Ćwiąkała – Małys, prof. UWr
Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Anna Strach, członek Zarządu SKN RF "REK- FIN"


Z poważaniem
Krzysztof Podgórski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz zgłoszeniowy
Informacje dodatkowe
Plakat
Program konferencji

07 października 2016

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuję, że dwudniowe warsztaty, pt. "Rzecznik konsumentów w postępowaniu sądowym", które miały odbyć się w dniach 13-14 października 2016 r. w Hotelu Skala Biała Podlaska, ul. Artyleryjska 1, 21-500 Biała Podlaska, z powodu niewystarczającej liczby chętnych ZOSTAŁY ODWOŁANE.

02 października 2016

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty, pt. "Rzecznik konsumentów w postępowaniu sądowym", które poprowadzi Pan Mariusz Trela, adwokat. Warsztaty odbędą się w dniach 13-14 października 2016 r. w Hotelu Skala Biała Podlaska, ul. Artyleryjska 1, 21-500 Biała Podlaska.
Opłata za udział w warsztatach wynosi 480,00 zł.
Organizator zastrzega możliwość odwołania warsztatów. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia do 5 października 2016 r.

Szczegóły w załączonym formularzu zgłoszenia.

Pozdrawiam
Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz zgłoszeniowy
Program
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka