Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

21 października 2010

OC dla rzeczników.

            Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiamy propozycję dotyczącą warunków ubezpieczenia OC rzeczników. Jak już wcześniej informowaliśmy w Polityce Konsumenckiej na lata 2010 - 2013 znajdują się treści związane z wprowadzeniem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników konsumentów, za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności podejmowanych w związku z realizacją ustawowych obowiązków (ubezpieczenie O.C.). Wprowadzenie takiego ubezpieczenia jest jednym z postulatów dotyczących zmian w statusie rzecznika głoszonych przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów (w zakładce "Stanowiska i zmiany w przepisach/Zmiany w statusie rzecznika" można zapoznać sie z wszystkimi postulatami Stowarzyszenia, także w zakresie ubezpieczenia OC).

            Zdaniem zarówno UOKiK jak i Stowarzyszenia, ubezpieczenie OC rzeczników powinno przyczynić się do wzmocnienia ich pozycji, a tym samym do zwiększenia ilości spraw prowadzonych przez rzeczników w sądach powszechnych w imieniu konsumentów. Takie rozwiązanie może przyczynić się również do zabezpieczenia praw majątkowych konsumentów, jednocześnie ułatwiając rzecznikom wykonywanie ich obowiązków. Rozwiązanie to będzie również pełniło funkcję ochronną majątku jednostek samorządu terytorialnego, w ramach których działają rzecznicy.

            Poniżej możecie państwo zapoznać się z propozycją skierowaną do naszego Stowarzyszenia przez jednego z ubezpieczycieli. Prosimy Państwa opinie na ten temat (w formie elektronicznej) do końca października br.

Oferta ubezpieczenia
OWU ubezpieczenia

15 października 2010

Modyfikacja przepisów w interesie kupujących

            Gwarancja będzie nie tylko w formie papierowej. Komisja Europejska wytykała już Polsce uchybienia we włączaniu do krajowego porządku części zapisów dyrektywy 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. W związku z tym konieczna była ingerencja legislacyjna w art. 13 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Rząd przyjął projekt założeń do niej przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zakłada on nadanie nowego brzmienia art. 13 ustawy.

Szczegóły w dzienniku "Rzeczpospolita":
http://www.rp.pl/artykul/55660,545429-Modyfikacja-przepisow--w-interesie-kupujacych-.html
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka