Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

22 października 2009

Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

           Szanowne Koleżanki i Koledzy, oddajemy do Waszej dyspozycji pierwszy numer Biuletynu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów. Jest on wydawany własnymi siłami, tak więc wybaczcie na drobne niedopatrzenia. Obiecujemy stale się doskonalić. Żywię nadzieję, że będziecie Państwo nam pomagać w jego tworzeniu i tym samym stanie się on chętnie czytany przez wszystkich Rzeczników.

Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia

20 października 2009

           Zarząd Stowarzyszenia informuje, że wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w warsztatach nt. "Rzecznik konsumentów w postępowaniu przed sądem cywilnym", które odbędą się w dniach 22-24 października 2009 r. w Gorlicach - Hotel Margot - zostały zakwalifikowane. Do zobaczenia w Gorlicach.

Zarząd

20 października 2009

Program Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów w dniu 24.10.2009 r. w Gorlicach

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia zamian w Statucie Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów z dnia 28.02.2009 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu działania Zarządu
  5. Wolne wnioski i zapytania
  6. Zamknięcie posiedzenia

13 października 2009

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zebranie Członków

            Zarząd Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów informuje, że uchwałą z dnia 19 września 2009 r., na podstawie § 19 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów z dnia 28 lutego 2009 r., postanowił zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków, w celu wprowadzenia zmian do Statutu oraz przyjęcia Planu działania Zarządu.

            W związku z powyższym, Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia na posiedzenie Nadzwyczajnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 24 października 2009 r. o godz. 1230 w Hotelu Margo przy ul. Sportowej 11 w Gorlicach.

Szczegółowy program zostanie przesłany pocztą elektroniczną.

Informacje: Krzysztof Podgórski

13 października 2009

Komunikat

            Już po raz czwarty Informedia Polska sp. z o.o. organizuje Kongres Prawo Konkurencji, który w tym roku odbędzie się w dniach 26-27 listopada w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. Nieprzypadkowo hasłem spotkania jest Najnowsze orzecznictwo w prawie polskim i europejskim, Kongres będzie bowiem przeglądem i analizą najnowszych postanowień organów krajowych i międzynarodowych w zakresie prawa antymonopolowego, prezentowanych zarówno przez przedstawicieli instytucji państwowych, jak i praktyków.
            IV Kongres Prawo Konkurencji to niepowtarzalna okazja do zaktualizowania wiedzy i informacji na temat zakazanych i nieuczciwych praktyk rynkowych.
Zaproszeni prelegenci Kongresu, a wśród nich przedstawiciele Komisji Europejskiej, UOKiK, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prestiżowych kancelarii prawnych oraz praktycy z przedsiębiorstw, w oparciu o aktualne case studies, poruszą kluczowe dla tego tematu zagadnienia.

Do udziału w w/w kongresie w roli prelegenta został zaproszony Prezes Naszego Stowarzyszenia. Poniżej znajduje się link do strony internetowej nt tegoż Kongresu. http://www.informedia-poland.com/pl/kongresy-konferencje/iv-kongres-prawo-konkurencji

02 października 2009

Szkolenia dla przedsiębiorców

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału szkoleniach z zakresu prawa konsumenckiego.
Szczegóły w załączniku:  Szkolenie - Obowiązki sprzedawcy

02 października 2009

Komunikat

            Informujemy Koleżanki i Kolegów, że zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej, Prezydent RP podpisał w dniu 18 września 2009 r ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o języku polskim - o której treści informowaliśmy.
Aktualnie oczekujemy jej ogłoszenia.

Adres strony: http://www.prezydent.pl/aktywnosc/ustawy/podpisane/art,45,wrzesien-2009-r-.html

02 października 2009

Komunikat

            Informujemy Koleżanki i Kolegów, że szczegółowych informacji nt. warsztatów dla Rzeczników Konsumentów z zakresu w postępowania przed sądem cywilnym, udziela Pan Krzysztof Majcher (PRK Gorlice), tel. (18) 3548780.
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka