Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

30 marca 2012

Komunikat

Mając na uwadze treść pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r., dotyczącego projektu założeń projektu ustawy o ograniczeniu prawa karnego w obrocie gospodarczym, przekazanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zarząd Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów stoi na stanowisku, że proponowane uchylenie z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów art. 114 jest rozwiązaniem niewłaściwym.

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów stoi na stanowisku, że przedstawiona propozycja uchylenia ww. artykułu jest nie tylko niepotrzebna ale i szkodliwa dla ochrony interesów konsumentów, a nadto mogąca skutkować w przyszłości zmniejszeniem poziomu ochrony konsumentów.

W załączeniu stanowisko Zarządu Stowarzyszenia, które zostało przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z poważaniem

Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszernia Rzeczników Konsumentów

Stanowisko do projektu założeń projektu ustawy o ograniczeniu prawa karnego w obrocie gospodarczym-poz.24

28 marca 2012

Informacja

Szanowne Koleżanki i Koledzy Rzecznicy

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów otrzymało w dniu wczorajszym za pśrednictwem UOKiK pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące projektu założeń projektu ustawy o ograniczeniu prawa karnego w obrocie gospodarczym, z prośbą o ewentualne wyrażenie opinii o projekcie lub zgłoszenie do niego uwag. W projekcie założeń projektu ustawy w pkt. 24 znajduje się propozycja uchylenia z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów art. 114.
Poniżej treść tego dokumentu.

Wszelkie Państwa sugestie w tej sprawie proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia do dnia 28 marca 2012 r. do godz. 15.

Z poważaniem

Krzysztof Podgórski
Prezes Stowarzyszenia

Zmiany w ustawie

20 marca 2012

Zaproszenie

           Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na szkolenie dla Miejskich (Powiatowych) Rzeczników Konsumentów, które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Hotelu MARGOT w Gorlicach, ul. Sportowa 11 38 - 300 Gorlice pn. "Rzecznik Konsumentów w postępowaniu przed sądem cywilnym", które poprowadzi Pan mec. Mariusz Trela.

Tematyka szkolenia uwzględniać będzie zmiany w procedurze cywilnej, które wejdą w życie w maju br.
Koszt szkolenia wynosi 520 zł dla członków Stowarzyszenia i 600 zł dla pozostałych Rzeczników.

           Rzecznicy Konsumentów, którzy pragną wziąć udział w szkoleniu winni w terminie do 2 kwietnia 2012 r., do godz. 15.00 zgłosić swoje uczestnictwo faxem na nr 014 621 61 33, przesyłając wypełnione (w załączeniu) zgłoszenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 726 020 007.

Formularz zgłoszenia na szkolenie Gorlice 2012
Program szkolenia - Gorlice - procedura cywilna

20 marca 2012

Informacja

Uprzejmie informuję, że Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia odbędzie sie 20 kwietnia 2012 r. godz. 15.00 w Gorlicach w Hoetelu Margot, ul. Sportowa 11.
Proponowany program spotkania:
1. Wybór przewodniczšcego zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania
3. Przyjęcie porzšdku obrad
4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalnoœci Stowarzyszenia w roku 2011.
5. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

           Krzysztof Podgórski
           Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

09 marca 2012

Powiat nie może zlecić innemu podmiotowi, w szczególności fundacji zadań w zakresie ochrony praw konsumentów.

           Poniżej przedstawiamy opinę prawną w sprawie zlecenia zadań powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów podmiotowi zewnętrznemu.

Opina prawna w sprawie zlecenia zadań powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów podmiotowi zewnętrznemu
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka