Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

28 maja 2018

Zmiana programu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że w związku z rezygnacją z funkcji członka zarządu program Walnego Zebrania Członków zostaje poszerzony o punkt Wybór Członka Zarządu. Nadto przypominamy, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Piłsudskiego 28A, w Tarnowie, o godz. 13.00 - I termin i godz. 13.30 - II termin.


Program Walnego Zebrania Członków
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2017
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2017
5. Wybór członka zarządu
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie zebrania


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
K. Podgórski
Prezes
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka