Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

28 lutego 2012

UOKiK wygrywa w sądzie z pobieraczek.pl

Właściciele portalu pobieraczek.pl wprowadzali konsumentów w błąd - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK. Utrzymana została również kara finansowa w wysokości blisko 240 tys. zł

Wyrok sądu dotyczy decyzji Prezes UOKiK z marca 2010 r. Postępowanie przeciwko spółce Eller Service, właścicielom portalu pobieraczek.pl zostało wszczęte po licznych skargach konsumentów. Skorzystali oni z usług serwisu skuszeni hasłami sugerującymi, że usługa nic nie kosztuje: 10 dni pobierania za darmo; Tak, chcę testować przez 10 dni. Z ustaleń Urzędu wynika, że korzystanie z usług oferowanych przez spółkę nie było bezpłatne - w rzeczywistości moment rejestracji na portalu był pierwszym dniem obowiązywania odpłatnej umowy, która zawierana była nawet na rok. Ponadto opłata naliczana była już od pierwszego dnia, a nie jak sugerowały hasła reklamowe dopiero po 10 dniach. Zdaniem Urzędu taka praktyka jest nieuczciwa i wprowadza konsumentów w błąd. Wielu z nich na podstawie haseł reklamowych i informacji na stronie internetowej portalu mogło sądzić, że w ciągu 10 dni będzie mogło korzystać bezpłatnie z tej usługi.

Prezes UOKiK uznała, że właściciele portalu - spółka Eller Service - naruszyli zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na nich karę w wysokości 239 140 zł.

27 lutego 2012 r. sąd potwierdził, że właściciele portalu pobieraczek.pl wprowadzali konsumentów w błąd. Zdaniem SOKiK ich działanie miało charakter umyślny, dlatego wysokość kary finansowej, którą nałożył Urząd była prawidłowa.

Warto wspomnieć, że obecnie UOKiK prowadzi kolejne postępowanie przeciwko właścicielom pobieraczka.pl. W tym przypadku zarzuty dotyczą m.in. sugerowania, że konsumenci poprzez podanie fałszywych danych w formularzu mogli popełnić przestępstwo oraz groźby obciążenia ich kosztami postępowania windykacyjnego.

Więcej na: www.uokik.gov.pl

27 lutego 2012

Informacja

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów informuje, że szkolenie organizowane dla rzecznikow konsumentów pn. "Kredyt konsumencki - nowe regulacje prawne", w dniach 1-2 marca 2012 r. ze względu na niewystarczajacą liczbę uczestników
zostało odwołane.

Ewentualne informacje można uzyskać pod nr telefonu 726 020 007.

                                                                             Z poważaniem
                                                                             Krzysztof Podgórski
                                                                             Prezes Stowarzyszenia
                                                                             Rzeczników Konsumentów

9 lutego 2012

Informacja

                                                                             Powiatowi (Miejscy)
                                                                             Rzecznicy Konsumentów

           Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów zaprasza na szkolenie organizowane pn. "Kredyt konsumencki - nowe regulacje prawne", które odbędzie się w dniach 1-2 marca 2012 r. w Hotelu Pod Orłem ul. 3-go Maja 10, 83-300 Kartuzy (tel.: 601-33-55-55). Szkolenie poprowadzi Arbiter Bankowy Pani Katarzyna Marczyńska. Koszt szkolenia dla Rzeczników będących członkami Stowarzyszenia wynosi 540 zł., dla pozostałych 590 zł.

           Rzecznicy Konsumentów, którzy pragną wziąć udział w szkoleniu winni w terminie do 24.02.2012 r., do godz. 15.00 zgłosić swoje uczestnictwo faxem na nr 014 621 61 33, przesyłając wypełnione (w załączeniu) zgłoszenie.

Wycofanie uczestnictwa może nastąpić najpóźniej do dnia 27.02.2012 r. Brak obecności osoby zgłoszonej lub zgłoszenie rezygnacji w późniejszym terminie nie powoduje zwolnienia z kosztów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 726 020 007.

                                                                             Z poważaniem
                                                                             Krzysztof Podgórski
                                                                             Prezes Stowarzyszenia
Formularz zgłoszenia na szkolenie Kartuzy
Formularz zgłoszenia na szkolenie Kartuzy
Program szkolenia




Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka