Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

26 lutego 2010

W dniu 23 lutego Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła Rekomendację T.
Rekomendacja T jest zbiorem dobrych praktyk w zakresie udzielania kredytów detalicznych, bazujących na zasadzie rzetelnego badania zdolności kredytowej klienta. Głównym celem jest poprawa jakości zarządzania ryzykiem w bankach, w tym zapobieżenie zjawisku nadmiernego zadłużania się kredytobiorców.
Przedstawiamy poniżej treść Rekomendacji T oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ws. projektu Rekomendacji T.
(źródło: www.knf.gov.pl).

Rekomendacja T
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ws. projektu Rekomendacji T

15 lutego 2010

Komunikat

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów organizuje w dniach 11-13 marca 2010 r. warsztaty nt. "Cywilnoprawne konsekwencje wadliwości towaru oraz usługi, oferowanych konsumentowi". Warsztaty poprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu Pan Mariusz Trela.

            Informacji nt warsztatów udzielają Pani Elżbieta Sługocka-Krupa, nr tel.: 726020007 oraz Pan Krzysztof Majcher nr. tel.: (18) 3548780.

Szczegóły w załączeniu:

Formularz zgłoszenia na warsztaty
Formularz zgłoszenia na warsztaty
Program warsztatów
Tematyka warsztatów
Zaproszenie na szkolenie
Zaproszenie (Rzecznicy)
Ziemia Gorlicka - informacja dodatkowa plus mapka

3 lutego 2010

Szkolenia dla rzeczników

            Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza rzeczników do udziału w projektach edukacyjnych z zakresu szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów zamierza w niedalekiej przyszłości zorganizować szkolenia i warsztaty z następujących tematów:

  1. "Cywilnoprawne konsekwencje wadliwości towaru oraz usługi, oferowanych konsumentowi" - marzec 2010 r.
  2. "Warsztaty energetyczne" - kwiecień 2010 r.
  3. " Usługi bankowe z ubezpieczeniem kredytu"- maj 2010 r.
  4. " Sprzedaż konsumencka"- wrzesień 2010 r.
  5. "Cywilnoprawne konsekwencje wadliwości towaru oraz usługi, oferowanych konsumentowi" - październik 2010 r.
  6. "Postępowanie egzekucyjne z elementami upadłości konsumenckiej"- listopad 2010 r.

            Szkolenia i warsztaty będą prowadzone przez osoby, które posiadają nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także doświadczenie w rozpatrywaniu i prowadzeniu spraw konsumenckich w tym wiedzę z zakresu procesu cywilnego.

            Mając na uwadze potrzebę organizacji szkoleń dla rzeczników prosimy szanowne koleżanki i kolegów do zgłaszania propozycji tematów z zakresu jakich winny odbyć się szkolenia. Chcemy reagować na potrzeby naszego środowiska i organizować szkolenia w zależności od Waszych potrzeb.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków oraz dostępności uczestników do szkolenia w miarę możliwości będą one prowadzone na terenie całego kraju.

Wszelkie pytania dotyczące propozycji tematów szkoleń prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres Stowarzyszenia.

Informacje nt szkoleń (w tym dotyczące zapisów) udziela Pani Elżbieta Sługocka-Krupa - Wiceprezes Stowarzyszenia, tel. 726020007

            Serdecznie zapraszamy do współpracy.

3 lutego 2010

Qvo vadis rzeczniku?

            Czy rzecznik powinien mieć swoje Biuro i budżet? Czy winien mieć gwarancje zatrudnienia i pewność, że nie zostanie zwolniony z pracy pod byle pretekstem? Czy powinien stale zwiększać wachlarz swoich uprawnień i kompetencji? Te i inne pytania są wynikiem dyskusji naszego środowiska. Są niejednokrotnie przejawem zwątpienia i krzykiem o poprawę zatrudnienia.
            Mając na uwadze aktualny status rzecznika konsumentów, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów ponownie zaprasza rzeczników do dyskusji nt: statusu rzecznika i jego roli w systemie ochrony konsumentów.
            Prosimy, aby Wasze przemyślenia na ten temat wraz z ewentualnymi propozycjami rozwiązań (mile widziane są już przygotowane propozycje legislacyjne) przesyłać e-mailem na adres Stowarzyszenia do 15 lutego br. Termin ten jest ostateczny.

            Dotychczasowe sugestie i rozmowy, w szczególności te prowadzone podczas warsztatów w Gorlicach i Kartuzach przyczyniły się do powstania projektu zmian legislacyjnych w zakresie statusu rzecznika. Powstały już projekt (po ewentualnym uwzględnieniu sugestii przesłanych w terminie jak wyżej) zostanie w najbliższym czasie umieszczony na stronie internetowej celem przeprowadzenia z rzecznikami konsultacji i następnie rozpoczęcia ścieżki legislacyjnej. Termin konsultacji ze względu na ważkość tematu będzie krótki.

            Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do współpracy.

3 lutego 2010

Biuletyn informacyjny

            Informujemy Państwa Rzeczników, że Stowarzyszenie rozpoczyna działalność wydawniczą i w związku z tym zamierza wydawać nie tylko Biuletyn Informacyjny (w formie elektronicznej), w którym będziemy przedstawiali ciekawe tematy z zakresu ochrony konsumentów oraz orzecznictwo sądów, ale także pozycje książkowe o tematyce związanej z ochrona konsumentów.
            W związku z powyższym zapraszamy Państwa Rzeczników, którzy chcieliby się podzielić swoją twórczością i byliby zainteresowani pisaniem artykułów i tym samym współtworzeniem tegoż biuletynu, do szerokiej współpracy.
Biuletyn będzie wydawany w formacie A4 i będzie mógł (oprócz ulotek) służyć także do edukowania konsumentów.
            Nadto dziękujemy koleżankom i kolegom, którzy już przekazali artykuły jak i tym którzy zadeklarowali ich przekazanie, za wszelkie sugestie co do jego treści i wyglądu.

            Nadto ponownie prosimy o przesyłanie wyroków sądowych wraz z uzasadnieniem (jeśli to możliwe w formacie PDF) oraz wzorów pism procesowych, które posłużą do budowania zakładek z orzecznictwem i pismami przydatnymi w pracy rzeczników.
            Zakładki te będą dostępna wyłącznie dla członków stowarzyszenia.
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka