Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

22 listopada 2016

Przedłużono termin składania zgłoszeń na szkolenie w dniach 8-9.12.2016 r.

Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze miejsca na dwudniowe szkolenie organizowane w Tarnowie przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów w dniach 8-9.12.2016 r. dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów nt. Prawo cywilne część I - kodeks cywilny księga pierwsza, które poprowadzi Prof. Marcin Trzebiatowski adiunkt Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Jak zaznaczono wcześniej Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów przewiduje ponadto prezentację konsumenckiego portalu edukacyjnego.

Zgłoszenia proszę dokonywać na formularzu zgłoszeniowy podanym we wiadomości z dnia 14.11.2016 r.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 25.11.2016 r. godz. 14.00.
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres email: rzecznicy@konsumentow.eu.

16 listopada 2016

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk trzeci tegoroczny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury. Zapewniamy Was zarazem, że niezależnie od tego czy będzie on współfinansowany ze środków zewnętrznych, czy też nie, będziemy starać się na bieżąco go wydawać.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania Waszych publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn rzeczników UOKiK 2016 nr 3

14 listopada 2016

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów pt. „Prawo cywilne część I – kodeks cywilny księga pierwsza”, które poprowadzi Prof. Marcin Trzebiatowski adiunkt Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów przewiduje ponadto prezentację konsumenckiego portalu edukacyjnego. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany godzin harmonogramu szkolenia.

Termin szkolenia: 8 – 9 grudnia 2016 r.

Miejsce szkolenia: Hotel Kantoria, ul. Piłsudskiego 28 A, 33 – 100 Tarnów

Cel: Podczas szkoleń zostaną omówione zasadnicze kwestie z zakresu Prawa cywilnego, część ogólna i prawo spadkowe. Jest to pierwsze spotkanie z cyklu trzech przewidzianych szkoleń dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów. Pierwsze obejmuje zakres do przedawnienia roszczeń włącznie. Uczestnicy szkolenia po każdej z edycji, otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Forma: wykład, dyskusja.

Sposób zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy proszę wysyłać na adres email: rzecznicy@konsumentow.eu do dnia 21 listopada 2016 r.

Koszt I etapu szkolenia: 250,00 zł. Cena szkolenia nie obejmuje kosztu noclegu oraz wyżywienie. Istnieje możliwość zakwaterowanie w Hotelu Kantoria, zainteresowanych odsyłamy pod adres recepcja@kantoria.pl lub tel: 14 652 29 33.

Formularz zgłoszeniowy
Zaproszenie, harmonogram
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka