Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

29 listopada 2010

Komunikat

Szanowne koleżanki i koledzy.

W dniu 16 listopada br. odbyła się Konferencja z okazji XV-lecia instytucji Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce, pn.: "Kancelarie i doradcy odszkodowawczy". Konferencja ta była także okazją do podjęcia dyskusji na temat wyjątkowo dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach kancelarii i doradców specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego środowisk naukowych, samorządów gospodarczych pośredników ubezpieczeniowych, kancelarii i doradców odszkodowawczych, zakładów ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, mediów oraz organizacji konsumenckich.

Podczas pierwszej części Konferencji nastąpiło wręczenie statuetek Rzecznika Ubezpieczonych "Zasłużony dla Konsumentów usług ubezpieczeniowych", które otrzymali, m.in.: Dr Stanisław Rogowski, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, Prof. dr hab. Jerzy Handschke, Prof. dr hab. Jerzy Łańcucki, Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, Prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Dr Bożena Dołęgowska-Wysocka - "Gazeta Ubezpieczeniowa", Marcin Z. Broda - "Dziennik Ubezpieczeniowy", "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", Redakcja "Rzeczpospolitej" oraz Rzecznik Konsumentów z Tarnowa - Krzysztof Podgórski.

Rzecznik odbierając w/w wyróżnienie stwierdził m.in., że traktuje je jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich rzeczników konsumentów na polu usług ubezpieczeniowych.

Gratulujemy.


Pełna lista nagrodzonych na stronie: www.rzu.gov.pl.

Poniżej zdjęcia statuetki "Zasłużony dla Konsumentów usług ubezpieczeniowych".

     
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka