Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

27 lipca 2010

Komunikat

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 2/2010 została ogłoszona decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uznania za praktykę naruszajacą zbiorowe interesy konsumentów działania Rafała P. i Iwony K. - Eller Service s.c. w Gdańsku (pobieraczek.pl) (RWR-6/2010).

Z treścią decyzji można zapoznać się na stronach internetowych UOKiK: http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/9A6423FE20DCD91AC12576FE0031F046/
$file/Decyzja%20nr%20RWR%2006-2010%20z%20dnia%2031.03.2010r.pdf

lub
http://www.uokik.gov.pl/dzienniki_urzedowe_uokik2.php

19 lipca 2010

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

            W dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami możliwość taką będzie miała grupa co najmniej 10 osób - zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Nowe przepisy obejmują roszczenia związane z naruszeniem praw konsumentów, szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz czynami niedozwolonymi, z wyjątkiem dóbr osobistych - np. uszkodzenia ciała czy naruszenia dobrego imienia. Ustawa ta nakłada także zadania na rzeczników konsumentów. Szczegóły w załączonej ustawie

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka