Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

19 kwietnia 2017

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Szanowni Państwo,

W imieniu Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego "REK-FIN", Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji "MERCATUS ET CIVIS" uprzejmie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.:"Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby -perspektywy", która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:
- Rynek finansowy, jego instytucje i infrastruktura.
- Rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta.
- Problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego i instytucjami tworzącymi infrastrukturę tego rynku.
- Prywatnoprawne instrumenty ochrony klienta usług finansowych.
- Publicznoprawne obowiązki informacyjne instytucji finansowych.
- Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym.

Konferencja będzie to okazją do spotkania organów, instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących wciąż niezwykle istotnej, aktualnej i podlegającej dynamicznym zmianom problematyki.

Szczegóły: http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/

Zaproszenie

18 kwietnia 2017

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Uprzejmie informuję, że dwudniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów pt. "Prawo cywilne część II - kodeks cywilny księga druga oraz zarys prawa spadkowego", które miało odbyć się w Tarnowie w dniach 20-21 kwietnia 2017r. zostało z przyczyn niezalenych od organizatorów odwołane.

05 kwietnia 2017

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów pt. „Prawo cywilne część II - kodeks cywilny księga druga oraz zarys prawa spadkowego które poprowadzi Prof. Marcin Trzebiatowski adiunkt Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany godzin harmonogramu szkolenia. Lista miejsc ograniczona. Pierwszeństwo maja osoby uczestniczące w pierwszej części szkolenia.

Termin szkolenia: 20-21 kwietnia 2017 r.

Miejsce szkolenia: Hotel Kantoria, ul. Piłsudskiego 28 A, 33 - 100 Tarnów

Cel: Podczas szkoleń zostaną omówione zasadnicze kwestie z zakresu Prawa cywilnego, księga druga, regulujące kwestie własności i innych praw rzeczowe oraz zarys prawa spadkowego. Jest to drugie spotkanie z cyklu trzech przewidzianych szkoleń dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów. Uczestnicy szkolenia po każdej z edycji, otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Szczegóły w załączanej informacji i formularzu zgłoszeniowym.

Krzysztof Podgórski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz
Zaproszenie
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka