Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

24 kwietnia 2014

Poprawiony druk szkolenia w Zakopanym.

W związku z pomyłką na druku szkolenia w Zakopanym w dniach 8-9 maja 2014 r. (w nazwie) poniżej przekazujemy chętnym prawidłowy druk zgłoszenia.

K. Podgórski

     FORMULARZ ZGŁOSZENIA sprzedaż konsumencka 2014

24 kwietnia 2014

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów zaprasza na szkolenie dotyczące sprzedaży konsumenckiej z elementami sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, które odbędzie się w dniach 8-9 maja 2014 r. w pensjonacie Jasny Pałac ul. Tetmajera 24, Zakopane.

Koszt uczestnictwa wynosi 300,00 zł dla członków Stowarzyszenia i 450,00 dla pozostałych osób.

Zgłoszenia proszę wysyłać wypełniając załączony formularz zgłoszeniowy na adres Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów ul. Goldhammera 3, 33-100 Tranów, faksem na nr 14 621 61 33 do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00

Cena szkolenia obejmuje wykład, materiały, obiad i kolację w dniu 8 maja oraz śniadanie w dniu 9 maja. Nocleg w pokojach dwuosobowych. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają członkowie Stowarzyszenia.

W załączeniu formularz zgłoszenia oraz ramowy program szkolenia.

Pozdrawiam i zapraszam na szkolenie

K. Podgórski
Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów


     Zaproszenie - Zakopane 2014
     Formularz zgłoszenia - Zakopane 2014

08 kwietnia 2014

Walne Zebranie

Szanowne Koleżanki i Koledzy
informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. o godz. 18.00 w pensjonacie Jasny Pałac, ul. Kazimierza Tetmajera 24 w Zakopanym.

Program Walnego Zebrania Członków
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2013.
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2013.
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia

04 kwietnia 2014

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Szanowne koleżanki i koledzy

poniżej przekazuję do waszej wiadomości i wykorzystania w pracy decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informującą o wycofaniu z obrotu i używania wyrobu medycznego Biostymulatora BS-1, którą otrzymałem w związku z moją interwencją i zapytaniem. Ponadto informuję, że Prezes Urzędu poinformował mnie, że otrzymał informację od jednostki notyfikowanej TÜV Nord Polska Sp. z o.o. o zawieszeniu z dniem 8 stycznia 2014 r. certyfikatu dotyczącego ww. wyrobu.

Pozdrawiam
K. Podgórski

     Decyzja UR.D.WM.DNB.40.2014
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka