Aktualności

« Powrót do indeksu aktualności

4 czerwca 2010

Czas na zmiany?

           W lutym br na naszej stronie internetowej zapytaliśmy czy rzecznik konsumentów powinien mieć swoje Biuro i budżet? Czy winien mieć gwarancje zatrudnienia i pewność, że nie zostanie zwolniony z pracy pod byle pretekstem? Czy powinien stale zwiększać wachlarz swoich uprawnień i kompetencji?

           Te i inne pytania spowodowały dyskusję w naszym środowisku, która miejscami zmieniała się wręcz w apel o poprawę warunków zatrudnienia i płacy oraz zmianę obowiązujących przepisów i realny wpływ na to co sie wokół nas dzieje.

           Mając na uwadze aktualny status rzecznika konsumentów, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów ponownie zaprasza rzeczników do dyskusji na te i inne tematy oraz na temat roli rzecznika w systemie ochrony konsumentów.

           Przedstawiamy Państwu zebrane w formie projektu zmian do ustaw Wasze sugestie zgłaszane na spotkaniach w Tarnowie, dwukrotnie w Gorlicach, Kartuzach, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz przekazywane podczas mniej formalnych rozmów. Propozycje te były także przedmiotem dyskusji podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 15 maja 2010 r. i spotkaly sie z aprobatą uczestnikow spotkania.

           Prosimy zatem o Wasze przemyślenia na ten temat wraz z ewentualnymi propozycjami rozwiązań (mile widziane są już przygotowane propozycje legislacyjne), które proszę przesyłać e-mailem na adres Stowarzyszenia (rzecznicy@konsumentów.eu) do 14 czerwca br. Termin ten jest ostateczny.

           Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do współpracy.

Propozycja zmian w statusie rzecznika i innych przepisów

4 czerwca 2010

Komunikat

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów otrzymało drogą elektroniczną list od Pana Adama Kossakowskiego, Kierownika Zespołu ds. Komunikacji Polkomtel S.A., dotyczący rozwiązywania indywidualnych spraw osób poszkodowanych przez powódź, bedących klientami w/w przedsiębiorstwa.

Poniżej przedstawiamy Państwu treść nadeslanego e-maila, który zostal przesłany do Członków Stowarzyszenia oraz do innych rzeczników konsumentów, których adresy e-mailowe są w posiadaniu Stowarzyszenia.

Nadmieniam również, że Polkomtel S.A. utworzył specjalny adres e-mailowy dedykowany wyłącznie do komunikacji z rzecznikami konsumentów. Zdaniem w/w przedsiębiorcy komunikacja elektroniczna pozwoli na usprawnienie wspólnych działań pomiędzy rzeczniami konsumentów a Polkomtel S.A. W związku z tym, że w/w adres jest dedykowany wyłącznie dla rzeczników, możecie Państwo zapoznać się z nim w otrzymanym e-mailu, badź też uzyskać go telefonicznie.

Pozdrawiam Krzysztof Podgórski

Poniżej List od Pana Adama Kossakowskiego, Kierownika Zespołu ds. Komunikacji Polkomtel S.A.

"Szanowni Państwo,

Klęska powodzi, która dotknęła znaczną część kraju, poczyniła ogromne straty. Nie ma wątpliwości, że poszkodowani przez żywioł Konsumenci będą poszukiwać pomocy m.in. u swoich Rzeczników, prosząc o radę czy też wsparcie natury organizacyjnej w rozmowach z przedsiębiorcami będącymi dostawcami mediów, bankami-kredytodawcami, a także firmami telekomunikacyjnymi, z którymi Konsumentów wiążą umowy, w większości objęte warunkami promocji.

Operator sieci Plus, firma Polkomtel S.A., zdaje sobie sprawę ze skali katastrofy, która dotknęła m.in. gospodarstwa domowe wielu powodzian. Zwracam się zatem do Państwa Stowarzyszenia oraz jego Członków o przekazywanie informacji o zgłoszeniach Konsumentów, w których - w Państwa opinii - wskazane będzie rozważenie zastosowania indywidualnego podejścia do spraw powodzian będących naszymi Klientami. Każde takie zgłoszenie, dotyczące usług, umów, należności, kar umownych etc., a związane z klęską powodzi zostanie przeanalizowane i - jeśli będzie to zasadne i możliwe - będziemy starali się podejmować w tych kwestiach przychylne stanowisko. Nie ukrywam przy tym, że liczę na Państwa wstępną, jakże istotną opinię na temat każdej z takich spraw.

Zachęcam do kontaktu drogą mailową na adres ......@plus.pl (adres dedykowany wyłącznie do komunikacji z Rzecznikami Konsumentów). Komunikacja elektroniczna pozwoli nam na usprawnienie wspólnych działań, co z kolei zapewne przełoży się na zadowolenie naszych wspólnych Klientów.

Łączę wyrazy szacunku,

Adam Kossakowski
Kierownik Zespołu ds. Komunikacji
Polkomtel S.A. Reklamacje"
Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka