Witamy na naszych stronach!

Zapraszamy wszystkich Rzeczników Konsumentów do zapoznania się ze Statutem naszego Stowarzyszenia i zadeklarowanie swojego członkostwa.
Bliższych informacji udzielają członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia »
Deklaracja Członkowska »

Aktualności:

13 maja 2021

10 listopada 2020

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk trzeci numer tegorocznego Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do wzbogacenia treści tego numeru poprzez nadesłane informacje, artykuły i orzeczenia sądowe.

Jednocześnie jak zawsze gorąco zachęcamy do przesyłania publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn rzeczników 2020 nr 3

30 października 2020

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 09.11.2020 r. - ODWOŁANE!

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków planowane na dzień 09.11.2020 r. zostalo odwołane. Jednocześnie informujemy, że NWZC SRK odbędzie się online w terminie późniejszym, o czym poinformujemy ze stosownym wyprzedzeniem na stronie internetowej Stowarzyszenia.

09 października 2020

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia

Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obędzie się w dniu 09.11.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Piłsudskiego 28A, w Tarnowie, o godz. 19.00 - I termin i godz. 19.30 - II termin. Walne Zebranie może odbyć się także zdalnie o czym w razie takiej konieczności poinformujemy z wyprzedzeniem za pomocą informacji na stronie internetowej.

Program Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zmiany w statucie:
- proponowana zmiana dotyczy § 22 ust. 1 zd. 1, proponuje się zapis: "Zarząd Stowarzyszenia liczy do 7 członków".
- proponowana zmiana dotyczy: § 29 ust. 1, proponuje się zapis: "Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów."
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.
7. Wybór Członków Zarządu.
8. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie zebrania

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
K. Podgórski
Prezes Zarządu SRK

08 października 2020

Informacja

Szanowni Państwo
Powiatowi i Miejscy Rzecznicy Konsumentów

Poniżej przekazujemy Państwu formularz rejestracyjny na VII Międzynarodową Konsumencką Konferencję Naukową, pt.: "Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich" ("Complaints, mediations and other proceedings in consumer matters") w dniach 27-28 października 2020 r. Udział w konferencji jest bezpłatny i będzie możliwy online.

Po zarejestrowaniu się za pomocą formularza otrzymacie Państwo na kilka dni przed konferencją na wskazany w formularzu adres email link do konferencji.

Rejestracja jest możliwa:

1. poprzez link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_UfaVqV0oE2xd5eoMao6c9CvD86_-V1Mmme7Gk-cWddURFc5VkhGQVczWDc0MkhYQ0JHU1NPV1c5UC4u

2. za pomocą kodu QR:
qr

W załączeniu przekazujemy także program konferencji, który ze względu na dynamikę wydarzeń może ulec zmianie.

Szczegóły nt. konferencji: www.rzecznicy.konsumentow.eu

26 sierpnia 2020

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Piłsudskiego 28A, w Tarnowie, o godz. 19.00 - I termin i godz. 19.30 - II termin. Walne Zebranie moze odbyc się także zdalnie o czym w razie takiej konieczności poinformujemy z wyprzedzeniem za pomocą informacji na stronie internetowej.

Program Walnego Zebrania Członków
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2019
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2019
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie zebrania

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
K. Podgórski
Prezes

20 lipca 2020

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy tegoroczny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn rzeczników 2020 nr 2

30 marca 2020

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy tegoroczny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn rzeczników 2020 nr 1

05 lutego 2020

UWAGA - zmiana terminu konferencji VII Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej

Szanowni Państwo Powiatowi i Miejscy Rzecznicy Konsumentów

w związku z zagrożeniem jakie niesie rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze stanowisko Kolegium Rektorów Szkół Wyższych w Krakowie nr 1/2020 z dnia 2 marca 2020 r., uprzejmie informujemy, że VII Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa, organizowana przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, pn. "Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich", która miała się odbyć w Krakowie w dniach 26-27 marca 2020 r. została przeniesiona na m-c październik 2020 r.

O terminie konferencji jak i terminie składania zgłoszeń będziemy informować niebawem.

Mając powyższe na uwadze przesłane zgłoszenia zostały anulowane.

Krzysztof Podgórski
Prezes SRK

13 stycznia 2020

Szanowni Państwo powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów!

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, pt. „REKLAMACJE, MEDIACJE I INNE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH KONSUMENCKICH”, która odbędzie się w Krakowie dniach 26-27 marca 2020 r.

Patronat nad Konferencją objęli: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dr hab. Andrzej Chochół

Celem konferencji jest poruszenie istotnych problemów z zakresu postępowań sądowych i pozasądowych w sprawach konsumenckich, wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie usprawnić obowiązujące procedury, a także wymiana doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców.

Konferencja ma za zadanie integrować środowiska nauki i praktyki w zakresie dotyczącym ochrony konsumentów, dlatego też swój udział zapowiedzieli m.in. przedstawiciele nauki, regulatorów, rzecznicy konsumentów oraz przedsiębiorcy.

Mamy nadzieję, że Państwa udział w tym wydarzeniu będzie możliwy.

Aktualne informacje, w tym agenda, program konferencji i formularz zgłoszeniowy będą sukcesywnie umieszczane na stornie internetowej stowarzyszenia i dostępne po kliknięciu w baner informujący o konferencji.

W imieniu organizatorów

Krzysztof Podgórski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

26 listopada 2019

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk trzeci tegoroczny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn rzeczników 2019 nr 3

16 październik 2019

Ważna informacja dotycząca szkolenia 24-25.10.2019 r. - "Rzecznik konsumentów w postępowaniu przed sądem po reformie procesu sądowego"

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów uprzejmie informuje, że wszystkie osoby, które zgłosiły się na szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów, pt. "Rzecznik konsumentów w postępowaniu przed sądem po reformie procesu sądowego", które poprowadzi Pan mec. Mariusz Trela w dniach 24-25.10.2019 r. w Tarnowie, zostały na nie zakwalifikowane.

W przypadku jakichkolwiek informacji prosimy o kontakt – dane kontaktowe znajdują się na formularzu zgłoszeniowym.

25 wrzesień 2019

Rzecznik konsumentów w postępowaniu przed sądem po reformie procesu sądowego

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów, pt. „Rzecznik konsumentów w postępowaniu przed sądem po reformie procesu sądowego”, które poprowadzi Pan mec. Mariusz Trela w dniach 24-25.10.2019 r. w Tarnowie.

Nadto szkolenie będzie połączone z warsztatami nt.: „Działania samoregulacyjne ZPF na rynku usług finansowych jako narzędzie ochrony konsumenta” - prowadzonymi przez przedstawicieli ZPF oraz warsztatami nt. „Wehikuł czasu, warsztaty z relacji rzecznik – konsument senior”. Szczegóły w ramowym programie szkolenia.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany godzin harmonogramu szkolenia.

Lista miejsc ograniczona. Szczegóły na formularzu.

Ramowy program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy

01 wrzesień 2019

II Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki pn. "Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii"

Obecny rynek energii to rynek wymagający, poszukujący nowych rozwiązań technologicznych, prawnych i ekonomicznych. Wyraźna ewolucja winna sprzyjać pozyskaniu czystej i taniej energii, przyjaznej dla samorządów i konsumentów, uwzględniając zasady uczciwej konkurencji. Nie bez znaczenia jest także bezpieczeństwo energetyczne i finansowe podmiotów korzystających z nowych technologii. Konieczna jest zatem identyfikacja szans i zagrożeń, aby wypracować rozwiązania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego i podmiotów w nim uczestniczących.

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów zachęca powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów do udziału w II Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki pn. "Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii" organizowanym przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację "Mercatus et Civis".

Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk – Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72.

Celem konferencji jest omówienie możliwości oraz istotnych problemów związanych z rynkiem energii takich jak: konkurencja na rynku energii i ochrona konsumenta odbiorcy energii, zasady budowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, aspekty prawne wykorzystania nowych technologii, zasady opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce oraz wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku.

Intencją organizatorów konferencji jest określenie wspólnej platformy dla branży energetycznej, świata nauki i praktyki prawniczej w celu wypracowywania nowych, lepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego.

Szczegóły dotyczące konferencji: www.mercatusetcivis.pl

09 lipca 2019

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy podwójny tegoroczny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn rzeczników 2019 nr 1, 2

19 kwietnia 2019

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Piłsudskiego 28A, w Tarnowie, o godz. 14.30 - I termin i godz. 15.00 - II termin.

Program Walnego Zebrania Członków
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2018
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2018
5. Zmiany w statucie
6. Wybór członka zarządu
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie zebrania

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
K. Podgórski
Prezes

19 listopada 2018

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk trzeci tegoroczny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn rzeczników 2018 nr 3

21 czerwca 2018

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy! Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Waszych rąk drugi tegoroczny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn rzeczników 2018 nr 2

13 czerwca 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do Katowic na organizowaną w dniach 28.02-01.03.2019 r. we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach międzynarodową konferencję naukową pod tytułem: Dochodzenie roszczeń konsumenckich w praktyce. VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia instytucji Rzecznika Konsumentów. Podczas konferencji będzie miała miejsca uroczysta kolacja połączona z galą 20-lecia instytucji Rzecznika Konsumentów. Aby udział w konferencji Koleżanek i Kolegów był możliwy podejmujemy starania, aby był on nieodpłatny lub też koszty zostały maksymalnie zminimalizowane.

Zatem zarezerwujcie sobie już termin w kalendarzach. Niebawem przekażemy szczegółowe informacje.

Pozdrawiamy.

28 maja 2018

Zmiana programu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że w związku z rezygnacją z funkcji członka zarządu program Walnego Zebrania Członków zostaje poszerzony o punkt Wybór Członka Zarządu. Nadto przypominamy, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Piłsudskiego 28A, w Tarnowie, o godz. 13.00 - I termin i godz. 13.30 - II termin.


Program Walnego Zebrania Członków
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2017
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2017
5. Wybór członka zarządu
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie zebrania


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
K. Podgórski
Prezes

30 kwietnia 2018

Walne Zebranie

Szanowne Koleżanki i Koledzy informujemy, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Piłsudskiego 28A, w Tarnowie, o godz. 13.00 - I termin i godz. 13.30 - II termin.


Program Walnego Zebrania Członków
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2017.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2017.
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie zebrania.


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
K. Podgórski
Prezes

19 kwietnia 2018

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy tegoroczny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn rzeczników 2018 nr 1

31 marca 2018

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

„Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”

organizowanej w dniu 20 kwietnia 2018 r. przez Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” i Naukowe Koło Ekonomistów przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. nauk prawnych i ekonomicznych, doktryny, jak i praktyki rynkowej oraz organów i instytucji publicznych zapewniających ochronę klientom na rynku finansowym, istotnego problemu jakim jest odpłatność za świadczone przez instytucje finansowe usługi.

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

-Charakter i rodzaje wynagrodzeń instytucji finansowych za świadczone przez nie usługi
-Obowiązki informacyjne instytucji finansowych wobec klientów w odniesieniu do odpłatności za świadczone usługi
-Problem kalkulowania wysokości wynagrodzenia instytucji finansowych za świadczone usługi, adekwatność i odpowiedniość pobieranych opłat i prowizji do ponoszonych kosztów
-Ograniczenia (nakazy, zakazy) dotyczące dopuszczalności pobierania i wysokości wynagrodzenia za usługi finansowe
-Wpływ prawa konsumenckiego i uprawnień konsumenckich na wynagrodzenie instytucji finansowych
-Wynagrodzenie instytucji finansowych a regulacje dotyczące zasad świadczenia usług finansowych
-Nieuczciwe praktyki rynkowe i problem misselingu na tle odpłatności za usługi finansowe
-Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe

-Prywatnoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja do dnia 10 kwietnia 2018r. i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej.

Rejestracja: https://konferencjafinansowawroclaw2018.konfeo.com/pl/groups

01 lutego 2018

Szanowni Państwo powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów!

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie pn.: "Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego", która odbędzie się w Krakowie w dniach 1 -2 marca 2018 r.

Patronat nad Konferencją objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dr Jarosław Gowin, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dr hab. Andrzej Chochół

Celem konferencji jest omówienie istotnych problemów w zakresie wpływu norm prawnych i etycznych na system ochrony konsumentów i wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie tę ochronę podnieść, a także wymiana doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz ochrony interesów konsumentów oraz przedsiębiorców.

Konferencja ma za zadanie integrować środowiska nauki i praktyki w zakresie dotyczącym ochrony konsumentów. Dlatego też swój udział zapowiedzieli m.in. przedstawiciele nauki, regulatorów, rzecznicy konsumentów oraz przedsiębiorcy.

Mamy nadzieję, że Państwa udział w tym wydarzeniu będzie możliwy.

Szczegóły dotyczące kosztów uczestnictwa w zgłoszeniu.

Aktualny program dostępny po kliknięciu banneru informującego o konferencji.

W imieniu organizatorów

Krzysztof Podgórski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz zgłoszeniowy

04 października 2017

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów - członkowie Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na trzydniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów, będących członkami Stowarzyszenia, pt. „Prawo cywilne - zobowiązania” połączone z warsztatami z zakresu m.in. klauzul niedozwolonych w umowach o sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego, które poprowadzi prof. fr. hab. Marcin Trzebiatowski adiunkt Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W warsztatach uczestniczyć będą także przedstawiciele niektórych przedsiębiorstw skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany godzin harmonogramu szkolenia.

Termin: 25-27.10.2017 r.

Miejsce: Hotel Glorietta, Aleja Słoneczna 7, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Cel: Podczas szkolenia zostaną omówione zasadnicze kwestie z zakresu Prawa cywilnego - zobowiązania. Szkolenie połączone jest z warsztatami z zakresu m.in. klauzul niedozwolonych w umowach o sprzedaż energii elektrycznej, paliwa gazowego i usług telekomunikacyjnych.

Forma: wykład, warsztaty oraz dyskusja.

Sposób zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy proszę wysyłać na adres email: rzecznicy@konsumentow.eu do dnia 10 października 2017 r.
Lista miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają rzecznicy konsumentów będący członkami stowarzyszenia oraz nie posiadający zaległości w składkach członkowskich. O zakwalifikowaniu udziału w szkoleniu decydują organizatorzy.

Koszt szkolenia: 100,00 zł brutto. Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, a także koszty noclegu z 25/26.10.2017 i 26/27.10.2017 r. (nocleg w Hotelu Glorietta lub Energetyk – w zależności od ilości i kolejności zgłoszeń) oraz wyżywienie (kolacja 1 dnia, śniadanie, obiad i kolacja 2 dnia oraz śniadanie 3 dnia). O miejscu zakwaterowania uczestnika organizatorzy poinformują e-mailem na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Członkowie Stowarzyszenia, którzy nie będą brali udziału w szkoleniu, a zechcą wziąć udział w uroczystej kolacji w dniu 26.10.2017 r. prosimy o kontakt z organizatorami.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

20 czerwca 2017

Koleżanki i Koledzy Rzecznicy!

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy (podwójny) tegoroczny numer Biuletynu Rzeczników Konsumentów, który redagowany jest dzięki niezłomnej pasji osób zaangażowanych w sprawy konsumenckie. Cieszymy się, że nasze Biuletyny dotychczas spotykały się z Waszym ciepłym przyjęciem i stały się niejednokrotnie przydatnym narzędziem w pracy. Życzymy interesującej lektury. Zapewniamy Was zarazem, że niezależnie od tego czy będzie on współfinansowany ze środków zewnętrznych, czy też nie, będziemy starać się na bieżąco go wydawać.

Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do przesyłania Waszych publikacji, interesujących orzeczeń sądowych oraz sygnalizowania ciekawych problemów, które warte są omówienia na łamach naszego wydawnictwa.

Zespół Redakcyjny

Biuletyn rzeczników UOKiK 2017 nr 1-2

8 maja 2017

Walne Zebranie.

Szanowne Koleżanki i Koledzy informujemy, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Piłsudskiego 28A, w Tarnowie, o godz. 16.30 - I termin i godz. 17.00 - II termin.

Program Walnego Zebrania Członków
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2016.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2016.
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie zebrania.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
K. Podgórski
Prezes

19 kwietnia 2017

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Szanowni Państwo,

W imieniu Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego "REK-FIN", Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji "MERCATUS ET CIVIS" uprzejmie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.:"Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby -perspektywy", która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:
- Rynek finansowy, jego instytucje i infrastruktura.
- Rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta.
- Problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego i instytucjami tworzącymi infrastrukturę tego rynku.
- Prywatnoprawne instrumenty ochrony klienta usług finansowych.
- Publicznoprawne obowiązki informacyjne instytucji finansowych.
- Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym.

Konferencja będzie to okazją do spotkania organów, instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących wciąż niezwykle istotnej, aktualnej i podlegającej dynamicznym zmianom problematyki.

Szczegóły: http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/

Zaproszenie

18 kwietnia 2017

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Uprzejmie informuję, że dwudniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów pt. "Prawo cywilne część II - kodeks cywilny księga druga oraz zarys prawa spadkowego", które miało odbyć się w Tarnowie w dniach 20-21 kwietnia 2017r. zostało z przyczyn niezalenych od organizatorów odwołane.

05 kwietnia 2017

Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentów

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów pt. „Prawo cywilne część II - kodeks cywilny księga druga oraz zarys prawa spadkowego które poprowadzi Prof. Marcin Trzebiatowski adiunkt Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany godzin harmonogramu szkolenia. Lista miejsc ograniczona. Pierwszeństwo maja osoby uczestniczące w pierwszej części szkolenia.

Termin szkolenia: 20-21 kwietnia 2017 r.

Miejsce szkolenia: Hotel Kantoria, ul. Piłsudskiego 28 A, 33 - 100 Tarnów

Cel: Podczas szkoleń zostaną omówione zasadnicze kwestie z zakresu Prawa cywilnego, księga druga, regulujące kwestie własności i innych praw rzeczowe oraz zarys prawa spadkowego. Jest to drugie spotkanie z cyklu trzech przewidzianych szkoleń dla Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów. Uczestnicy szkolenia po każdej z edycji, otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Szczegóły w załączanej informacji i formularzu zgłoszeniowym.

Krzysztof Podgórski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

Formularz
Zaproszenie

05 stycznia 2017

Szanowni Państwo, Powiatowi i Miejscy Rzecznicy Konsumentów

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim pn.: "Prawa konsumentów w teorii i praktyce", w Katowicach, w dniach 23-24 luty 2017 r.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Pan Marek Niechciał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Celem konferencji będzie: omówienie istotnych problemów w zakresie ochrony konsumentów, wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skuteczne te ochronę podnieść, a także wymiana doświadczeń.

Konferencja ma za zadanie: integrować środowiska nauki i praktyki w zakresie dotyczącym ochrony konsumentów.
Dlatego też swój udział zapowiedzieli przedstawiciele nauki, regulatorów, rzecznicy konsumentów oraz przedsiębiorcy.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 11B, aula nr 7.

Szczegóły na załączonym formularzu zgłoszeniowym.

Agenda
Formularz zgłoszeniowyArchiwum aktualności Stowarzyszenia »


Strona główna  •  Mapa stron  •  Kontakt  •  Administracja

Projekt i wykonanie: RevolWEB.pl
© 2021 Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Wszystkie prawa zastrzeżone.

statystyka